ECTS - Yazılım Mühendisliği Doktora Programı

  • 8 dersi (4 zorunlu, 4 seçmeli) başarılı olarak tamamlamak
  • Tez savunmasında başarılı olmak