ECTS - - Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’nın dili Türkçedir ve derslerini 18.30-21.30 saatleri arasında Kızılay binasında gerçekleştirmektedir. Programda bilimsel hazırlık önşartı yoktur. Bu program uluslararası ilişkiler disiplininin önemli dallarından biri olan bölge ve tema uzmanlığı sağlamaya yöneliktir. Program öğrencileri Avrupa Birliği tarihi, kurumsal yapısı, hukuku, genişleme konuları ile siyasal-ekonomik bütünleşme süreçleri hakkında öğrencilerini uzmanlaştırmaktadır. Oldukça geniş bir seçmeli ders havuzunun yanısıra Uluslararası İlişkiler ve International Relations programlarının seçmeli dersleri de bu program öğrencilerine açıktır. Programa kayıtlı öğrencilerin büyük çoğunluğu çalışan öğrenciler olup çok geniş bir yelpazeden disiplinlerden gelmektedirler. Program Türkiye ve dünya çapındaki eşdeğerlerinden geniş seçmeli dersleri havuzu ile ayrışmaktadır. Bu programın öğrencileri aynı zamanda her dönem dört defa düzenlenen dünyanın çeşitli ülkelerinden liderlerin, büyükelçilerin ve devlet adamlarının ağırlandığı Diplomasi Saati etkinliklerimizin de aktif katılımcıları arasındadır.