ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (İngilizce)

Programımız finans, pazarlama, üretim ve yönetim alanlarıyla ilgili özel bilgi ve becerileri sağlamak için tasarlanmıştır. Çok çeşitli kurslar öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarını sağlar.