ECTS - - Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli)

Endüstri Mühendisliği Bölümü, lisansüstü düzeyde, doğrusal programlama, üretim sistemleri, sistem analizi ve tasarımı, sistem simülasyonu, kesikli programlama, stokastik süreçler, çok ölçütlü karar verme alanlarına yoğunlaşmış, üstün nitelikli araştırma imkanları sunmaktadır.  Yüksek Lisans programı, iyi donanımlı laboratuvarlar ile, en son teknoloji ile tanışma fırsatı sağlamaktadır. 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği