ECTS - İşletme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Program

Öğrenciler, günümüz rekabetçi iş ortamında öne çıkacak işletme ve yönetim alanında sağlam bir temele sahip olmaktadırlar.