AKTS - Matematik I

Matematik I (MATH191) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Matematik I MATH191 1 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kümeler, denklemler, eşitsizlikler, denklem ve eşitsizliklerin grafiksel gösterilimi, fonksiyonlar gibi matematiğin temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini arttırılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • matematiğin temel kavramlarını anlar
  • birinci ve ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikleri çözebilir
  • düzlemde doğru ve koniklerin denklemlerini tanır ve çizebilir
  • fonksiyon kavramını ve polinom, rasyonel fonksiyon, trigonometrik, üstel ve logaritma gibi fonksiyon türlerini öğrenir.
  • karmaşık sayılar ve özelliklerini anlar.
Dersin İçeriği Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve özdeşlikler, karmaşık sayılar, üstel ve logaritma fonksiyonları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler Bölüm 1
2 Sayılar Bölüm 2
3 Özdeşlikler Bölüm 3
4 Polinomlar Bölüm 4
5 Birinci ve ikinci dereceden denklemler Bölüm 5.1-5.8
6 Denklemlerle problem çözümü Bölüm 5.9 - 5.11
7 Düzlemde koordinat sistemi Bölüm 6
8 Ara Sınav
9 Fonksiyonlar Bölüm 7.1-7.6
10 Fonksiyonlar Bölüm 7.7-7.11
11 Trigonometrik özdeşlikler Bölüm 8.1-8.4
12 Trigonometrik fonksiyonlar Bölüm 8.5-8.8
13 Karmaşık sayılar Bölüm 9
14 Üstel fonksiyonlar Bölüm 10
15 Logaritma fonksiyonları Bölüm 10
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Matematik I, Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Ders Notu
Diğer Kaynaklar 2. Kalkülüs Kapsam ve Kavram, J. Stewart, TÜBA Yayınları, İkinci Baskı, 2007
3. İstatistik, Burhan Çil, TUBİTAK Yayınları ,1994

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 134