ECTS - - Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim)

Zorunlu Bölüm Dersleri

BP101 - Algoritma ve Programlamaya Giriş (1 + 0) 5

Bilgi saklamanın kavranması, algoritma ve program akış şemalarının anlaşılması, nasıl kullanıldığının kavranması; programlama dilleri, C programlama dilinin temel özellikleri, girdi/çıktı komutları, seçme ve döngü komutları ve özellikleri, fonksiyonlar, göstergeler, diziler, dizgiler, yapılar, metin dosyaları.

BP102 - Veri Yapıları (1 + 0) 5

Dizilerin kavranması, uçların kavranması, yapılar ve bileşimlerin kavranması, özyineli fonksiyonların kavranması ve kullanılması, yığın, kuyruk ve ikili arama ağaçlarının kavranması, C programlama dili kullanılarak hayata geçirilmesi ve problem çözümünde kullanılması.

BP103 - Bilgisayar Donanımı (1 + 0) 5

Bilgisayar bileşenleri ve özellikleri, verilerin bilgisayarda gösterimi, merkezi işlem birimi, anakart ve veri yolları, BIOS, girdi/çıktı birimleri ve bellek gibi bileşenlerin görevleri, veri depolama, işletim sistemleri, bir bilgisayarın temel parçalarından oluşturulması, bakım ve onarım, bilgisayara ek donanımların kurulumu, bilgisayar ağlarına g

BP104 - Grafik ve Animasyon (1 + 0) 5

Grafik ve animasyonla ilgili temel kavramlar, vektörel çizimler, yazı işlemleri, Bitmap resimlerde alan seçimleri, Bitmap resimlerde biçimlendirme işlemleri, katman yapısı, Bitmap resimlere efekt uygulama, animasyonla ilgili temel kavramlar, animasyon oluşturma.

BP105 - Entegre Ofis (1 + 0) 5

Ofis programları adı altında toplanan temel yazılımlar, gerekli olan temel kavramlar, bilgisayar yazılımları konusunda sağlam bir temelin atılması.

BP106 - Nesneye Yönelik Programlama (1 + 0) 6

Fonksiyon ve kapsam kuralları, sınıf tanımı, miras, çok işlevlilik, operatör yüklemesi, fonksiyon ve sınıf şablonları, kural dışı durum işleme, girdi/çıktı, nesne tabanlı kavramlar. nılarak tanıtılır.

BP107 - Genel İşletme (1 + 0) 3

İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

BP201 - Veritabanı Yönetim Sistemleri (1 + 0) 6

Veritabanı sistemleri, varlık-ilişki (Vİ) ve genişletilmiş varlık-ilişki (GVİ) ile veri modellemesi, ilişkisel veri modelleme, dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları, ilişkisel cebir, yapısal sorgulama dili (Structured Query Language-SQL), veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu, veritabanı yönetimine giriş.

BP202 - İnternet Programcılığı II (1 + 0) 6

PHP?ye giriş, değişkenler, aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri, döngüler, dizinler, formlar, fonksiyonlar, dosya işlemleri, cookie ve session, veritabanı işlemleri, web güvenliği, nesneye dayalı programlamanın temel kavramları.

BP203 - Web Teknolojileri (1 + 0) 6

İnternet ile ilgili temel bilgiler, web ile ilgili temel kavramlar, web tarayıcıları, kişisel web güvenliği, gizlilik ve erişim denetimi, web sunucuları, web programlama teknolojileri.

BP204 - İşletim Sistemleri (1 + 0) 6

İşletim sistemleri hakkında genel bilgi ve tarihçesi, Windows ve Linux kurulumu; Windows komut satır komutları; Unix komut satır komutları; işletim sistemleri konseptleri (işlemler, hafıza vs); Unix komut satır programlama; mantıksal koşullar ve döngüler.

BP205 - İnternet Programcılığı I (1 + 0) 6

İnternet altyapısı, Word Wide Web, HTTP, web tarayıcıları, işaretleme dilleri, HTML, W3C`nin iskelet yapısı, CSS programlama, JavaScript programlama, animasyon geliştirme, ActionScript.

BP206 - Bitirme Projesi (1 + 0) 6

Öğrencileri 4 dönemlik eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek amacıyla hazırlanacak olan ön lisans bitirme projesidir.

BP207 - Bilgisayar Ağları ve İnternet (1 + 0) 6

Bilgisayar ağları ve iletişim, ağ donanımları ve işlevleri, bilgisayar ağ yapıları, OSI çok katmanlı ağ modeli, TCP/IP ağ protokol kümesi, IP adresi, yaygın kullanılan ağ protokolleri (alan adı hizmeti, e-posta alma, e-posta gönderme, web, dosya aktarım), internet ağ modeli katmanları ve fonksiyonları, ağ içerisinde paket yönlendirme ve yol çözümle

BP208 - İleri Düzey Programlama (1 + 0) 6

Java?ya giriş, yordamsal Java, nesneler ve kalıtlar, nesneye yönelik tasarım ve UML, appletler, LayoutManager, Window ve Dialog, girdi/çıktı ve akışlar.

BP210 - Sistem Analiz ve Tasarımı (1 + 0) 6

Nesne tabanlı kavramlara giriş, modelleme kavramlar, analiz ve modelleme, nesne tabanlı sistem analizi, nesne tabanlı sistem tasarımı, nesne kısıt dili, tasarım motifleri (giriş düzeyinde).

ENG131 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce I (1 + 0) 4

Kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

ENG132 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II (1 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; evler, mobilya, spor, ulaşım, planlar ve yaşam biçimi gibi konular ve kültürel olgular.

ENG231 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III (1 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; teknoloji, seyahat, oteller, yemek tarifleri, insanlar, kişilikler, günlük rutinler ve kültürel olgular.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

MATH191 - Matematik I (1 + 0) 6

Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve özdeşlikler, karmaşık sayılar, üstel ve logaritma fonksiyonları.

MATH192 - Matematik II (1 + 0) 6

Lineer denklem sistemleri ve matrisler, determinant, limit ve süreklilik, türev, fonksiyonların ekstremum değerleri, integral, alan, hakim ve ağırlık merkezi hesaplama, diferansiyel denklemler, istatistik.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.