AKTS - Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular

Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular (SE650) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular SE650 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yazılım yoğunluklu sistemlerin geliştirilmesi için gerekli olan kavram ve yöntemler ile ilgili kavrayışınızı daha ile derecede geliştirmektir. Yazılım mühendisliği disiplini ile ilgili geniş bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Karmaşık yazılım yoğunluklu sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili teknik ve süreçlerin tam kapsamlı bir bilgi birikimi ile analiz ve tasarımı hakkında tamamlayıcı bir aşinalık sağlamak istenmektedir. Bunları uygun bir mühendislik ve yönetim bağlamında oluşturmayı hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemlerinin çözümlemesi, tasarımı ve bakımı için ilgili yazılım geliştirme metodolojilerini tartışmak
  • Davranışsal gereksinim modelini tarif etmek
  • Gereksinim çözümleme örüntülerini ortaya çıkartmak
  • Tasarım örüntülerini açıklamak
  • Web ve mobil uygulamalar için gereksinim modelini açıklamak
  • Gözden geçirme tekniklerini açıklamak
  • Sınama stratejilerini nensesel, web ve mobil uygulamalara genişletmek
  • Yazılım geliştirmede ve sınamada güvenlik konularını açıklamak
  • Tasarım modelindeki yazılım kalitesini ölçmek için ürün ölçütleri kullanmak
  • Yazılım proje maliyeti tahmini metotlarını tartışmak
Dersin İçeriği Yazılım mühendisliğine ve ilgili konulara giriş; yazılım süreç ve proje metrikleri; proje planlama; zamanlama ve takip etme; konfigürasyon yönetimi; yazılım kalite güvence; gereksinim analizi; veri akış diyagramları ve ilgili konular; tasarım kavramları ve yöntemleri; geliştirme; test yöntemleri ve stratejileri; nesneye yönelik kavramlar ve prensip

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Süreç Yapısı ve Süreç Modelleri Ch. 3, Ch. 4
2 Çevik Yazılım Geliştirme Ch. 5
3 Gereksinimlerin modellenmesi Ch. 11
4 Tasarım kavramlarının bir tekrarı Ch.12, Ch.13,
5 Tasarım Kavramalarının bir Tekrarı Ch.14, Ch.15
6 Örüntü-tabanlı Tasarım Ch. 16
7 Web ve Mobil Uygulama Tasarımı Ch. 17, Ch. 18
8 Tasarım (devam) Ch. 19, Ch. 20
9 Gözden Geçirme Teknikleri Ch. 20
10 Nesne Tabanlı Sistemlerin Sınanması Ch. 24
11 Web ve Mobil Uygulamaların Sınanması Ch.25, Ch. 26
12 Güvenlik Mühendisliği Ch. 27
13 Tasarım Modeli için Ürün Ölçütleri Ch. 30.3, Ch.30.4
14 Yazılım Proje Maliyet Tahmini Ch. 33
15 Bakım ve yeniden mühendislik Ch.31
16 Proje Sunumu

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Pressman, R. S. and B.R. Maxim, Software Engineering, McGraw Hill, 2014 (8th edition)
3. ISO/IEC TR 19759:2005, Software Engineering - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), ANSI, 2007
4. Van Vliet, H., Software Engineering: Principles and Practice, Wiley, 2008 (1st edition)
5. Tsui, F. F., Karam, O., Essentials of Software Engineering, Jones & Bartlett Publishers, 2006 (1st edition)
6. Schach, S. R., Object-oriented and Classical Software Engineering, McGraw Hill, 2006 (7th edition)
Diğer Kaynaklar 2. Sommerville, I., Software Engineering, Addison-Wesley, 2015 (10th edition)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama X
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi X
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme X
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama X
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi X
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci X
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi. X
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 135