ECTS - - Yazılım Mühendisliği (Lisans Sonrası Doktora)

Yazılım Mühendisliği Doktora Programı 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılmıştır. Program aşağıda özetlenen Sektörel ve Toplumsal ihtiyaçları gidermeyi amaçlamaktadır:

  1. Sektörel ihtiyaçlar: Türkiye’de ve dünyada yazılım sistemlerinin yaygınlaşması ile birlikte yazılım mühendislerine duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Yazılım Mühendisliğinin amacı kullanılan yazılımların gereksinimlere uygun, yüksek kalitede, güvenilir, performansı yüksek, kullanımı, işletimi, desteği kolay, diğer sistemler ile bütünleşik olarak çalışabilen ve son kullanıcıya hitap edecek şekilde tasarlanması ve geliştirilmesidir. Yazılım Mühendisliği süreçlerine hakim yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar  ekonomik, toplumsal, teknolojik ve bilimsel boyutta gelişmelere yol açacaktır.
  2. Toplumsal ihtiyaçlar: Yazılım Mühendisliği konusu modern toplumun temelini oluşturan ve şekillendiren karmaşık yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve analizi ile ilgilidir. Yazılım Mühendisliği araştırmaları yazılım eserlerini ve eserleri yaratan insanları hedefler. Bu araştırma alanı oldukça geniş olup, istenilen özelliklere sahip yazılım eserlerinin geliştirilmesi, temel mühendislik tasarım araştırmaları yanında, yazılım geliştirme araçları ve yöntemlerinin etkilerinin araştırılması gibi deneysel konuları da içerir. Günümüzde, Yazılım Mühendisliğinin tüm alanları daha çok eğitimli ve çok yönlü iş gücüne ihtiyaç duymaktadır.
  3. Doktora Programı Mezunlarının Profili ve Sektör Beklentileri: Doktora programına kayıt olarak öğrenciler, yazılım mühendisliği alanında akademik kadrolara, endüstri laboratuarlarındaki araştırma kadrolarına ve yazılım geliştirmede yönetici pozisyonlarına  hazırlanma fırsatını elde edeceklerdir. Eğitim alanında bu kariyeri seçen mezunlar, yazılım tasarım ve geliştirme konularındaki hakimiyetleri ile öne çıkacaklardır. Yazılım geliştiricisi olarak çalışan mezunlar sadece akademik araştırma konularını anlamakla kalmayıp, devlet politikası, ekonomik, düzenleyici ve Pazar kapsamında ortaya çıkan mühendislik kısıtlarına da hakim olurlar. Ayrıca üst düzey yönetici olarak çalışan mezunlar, alandaki esaslar ve sonuçlar kapsamındaki özel problemleri adresleyecek belirgin bir bakış açısına sahip olacaklardır. Endüstri ihtiyaçlarını karşılayacak yetenek ve araştırma becerilerine ek olarak doktora mezunları, gereksinim analizinden bakıma kadar tüm pratik konularda da yetkin olacaktır. Uygulama alanlarında, dağıtık ağlarda, gömülü/kritik sistemlerde ve konvansiyonel yazılım sistemi geliştirme alanlarında, araştırmacı veya üst düzey geliştirici pozisyonlarında çalışmaya hazır olacaklardır. Ayrıca proje yönetimi ile ilgili deneyimleri ve yazılım endüstrisi ile ilgili genel bilgileri, mezunların endüstri danışmanlık pozisyonları için mükemmel aday olacaklarını göstermektedir.