AKTS - Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama

Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama (CMPE525) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama CMPE525 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Nesneye Yönelik Tasarim (NYT) kavramı bilgisinin verilmesidir. Ayrıca, Tümleşik Modelleme Dili (TMD) ve Nesneye Yönelik Programlama (NYP) kavramları, olay güdümlü programlama kavramı, sınıf, nesne ve mesaj iletimi kavramlarının verilmesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin Nesneye Yönelik Programlama tekniklerini Java programlama dili uygulama becerisini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nesneye Yonelik Tasarım (NYT) kavramlarını genel anlamda açıklayabilir
  • Nesneye Yönelik Programlama (NYP) kavramlarını genel anlamda açıklayabilir
  • Sınıf, Çokbiçimlilik, Sarma ve Kalıtım kavramlarını uygulayabilir
  • Olay algılama ve olay güdümlü programlamayı anladığını gösterebilir
  • Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım bilgilerini bir projede kullabilir.
  • Tümleşik Modelleme Dili'ni (TMD) gereksinim analizi, tasarım ve bileşen arayüz tanımlarında kullanabilir
  • Sorumluluk Güdümlü Tasarım (Resposibility Driven Design) kavram ve prensiplerini açıklayabilir
  • Nesneye Yönelik model ve yazılım geliştirme sırasında yapılan genel işleri listeleyebilir
  • Nesneye Yonelik Programlamanın genel yapılanması ve bileşenleri bildiğini gösterebilir
Dersin İçeriği Nesne-yönelimli düşünme, soyutlama, nesneye-yönelik analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları, tümleşik modelleme dili (TMD): giriş, modellemenin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler, sıralama, sınıf ve paket diyagramları, geliştirme yaşam döngüsü, Java ve TMD: sorumluluk güdümlü tasarım ve CRC Kart, sınıflar, m

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nesne Yönelimli düşünme Konu 1 (Ders Kitabı)
2 Nesne Yönelimli Programlamın tarihçesine genel bakış Konu 2
3 Nesne Yönelimli Tasarım Konu 3
4 Tümleşik Modelleme Dili (Giriş, elementler ve TMD Diyagramları ) Diğer Kaynaklar 1
5 Paradigmayı anlama: Paradigma nedir? ( Programlama Yapıları, Erişim Etkenleri, Yaşamdöngüsü Etkenleri) Konu 4
6 Paradigmayı anlama : Bir uygulama (Ball Words) (Veri alanları, Yapıldırma Fonksiyonu, Kalıtım, Java Grafik bileşenleri) Konu 5
7 Paradigmayı anlama : Bir Uygulama (A Cannon Game) (Dinleyiciler, İç Sınıflar, Arayüzler, Java Olay Modeli, Pencere Görünümü) Konu 6
8 Paradigmayı anlama : Bir Uygulama (Pinball Game) (Koleksiyonlar, Fare Dinleyicileri, İş Parçacıkları, Eş Zamanlılık Programlaması) Konu 7
9 Paradigmayı anlama : Bir Uygulama (Pinball Game) (Koleksiyonlar, Fare Dinleyicileri, İş Parçacıkları, Eş Zamanlılık Programlaması) Konu 7
10 Kalıtımı Anlama Konu 8
11 Kalıtım: örnek çalışma (Solitaire) Konu 9
12 Yazılım Bileşeni Yeniden kullanımı mekanizmaları Konu 10
13 Kalıtım kullanmanın sonuçları Konu 11
14 Çokbiçimliliği anlama Konu 12
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Understanding Object Oriented Programming with Java, Updated Edition, T. Budd, Addison-Wesley Longman, 2000, ISBN: 0-201-61273-9. McGraw-Hill, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Java Design: Objects, UML, and Process, K.Knoernschild, Addison Wesley 2002, ISBN: 0-201-75044-9
3. Object Oriented Design & Patterns, Cay S. Horstmann, 2nd ed., ISBN 0-471-74487-5
4. Case Studies in Object-Oriented Analysis and Design, Edward Yourdon, Prentice Hall, 1996
5. Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engel, Bobbi J. Young, Jim Conallen, and Kelli A. Houston, Addison-Wesley Professional, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 130