AKTS - Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (CMPE533) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği CMPE533 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar ve ağ güvenliğinin teorisini öğretmek ve güvenlik araçlarını kullanarak pratik yapmayı sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar ve ağ güvenliği terimleri ve tanımlarını bilmek
  • Bilgisayar ve ağlarında kullanılan kripto tekniklerini anlamak
  • Yetkilendirme mekaznizmalarını, simetrik ve asimetrik anahtarlı kriptolamayı anlamak ve kullanabilmek
  • Bilgisayar ve ağ güvenliği problemlerini analiz etmek ve çözmek
  • Bilgisayar ağ altyapısı ve servislerini güvenlik bakış açısı ile tasarlamak
Dersin İçeriği Kripto teknikleri ve algoritmaları, açık anahtar kriptolaması, özet fonksiyonları, sayısal imzalar, yetkilendirme, ağ güvenliği, işletim sistemleri güvenliği (Unix ve Windows), Bell-LaPadulla modeli, yazılım ve veri tabanı güvenliği, anahtar oluşturma, web güvenliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve bilgisayar güvenliği tarihçesi Bölüm 1 (main text)
2 Bilgisayar güvenliği temelleri. Bölüm 3
3 Tanıma ve yetkilendirme. Erişim kontrolü. Bölüm 4,5
4 Unix Güvenliği Bölüm 7
5 Windows Güvenliği Bölüm 8
6 Veritabanı Güvenliği Bölüm 9
7 Yazılım Güvenliği Bölüm 10
8 Güvenlik modelleri. Bell-LaPadulla modeli. Bölüm 11,12
9 Güvenlik değerlendirmesi Bölüm 13
10 Kriptografi Bölüm 14
11 Anahtar oluşturmak Bölüm 15
12 İletişim ve Ağ Güvenliği Bölüm 16,17
13 Web Güvenliği Bölüm 18
14 Güncel Erişim Kontrol Yaklaşımları Bölüm 20
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, 4/E,Prentice-Hall, 2006.
Diğer Kaynaklar 3. Defending Your Digital Assets Against Hackers, Crackers, Spies and Thieves. R.Nichols, D. Ryan, and J. Ryan. McGraw-Hill, 2000.
4. Network Security: A Beginner’s Guide. Eric Maiwald. , McGraw_Hill. 2001.
5. VPNs: A Beginner’s Guide, J. Mairs.,McGraw Hill/Osborne,2002.
6. Wade Trappe, Lawrence Washington, Introduction to Cryptography with Coding Theory, 2/E, Pearson International Edition, 2006.
7. http://www.ieee-security.org/index.html
8. http://csrc.nist.gov/
9. http://sans.org/
10. http://www.rsasecurity.com/rsalabs/
11. http://www.ietf.cnri.reston.va.us/html.charters/pkix-charter.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126