AKTS - E-Devlette BT Stratejileri

E-Devlette BT Stratejileri (ISE554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Devlette BT Stratejileri ISE554 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, e-Devlet geliştirme ve uygulama konularını ve Internet odaklı diğer girişimleri tanıştırmaktır. Teknolojiler, çerçeve yapılar, politikalar, değerlendirme yöntemleri ve en iyi uygulamalar da işlenecektir. Altyapıdan destek bileşenlerine kadar olan geniş alandaki teknolojik gelişmeler, yeni iş ortamları, teknolojik bölümler, uzaktan çalışma, akıllı ulaşım sistemleri, e-ticaret, dijital bölünme benzeri konular incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • e-Devletteki güncel sorunlar ve gelişmeler hakkında farkındalık göstermek
  • e-Devlet uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılan farklı alanları ve ilgili teknolojileri ayrıştırabilmek ve entegre edebilmek
  • e-Devlet stratejileri ve metodolojilerinin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmak
  • Çerçeve yapıları ve bileşenleri tanımak
  • e-Devlette hizmetlerin işletimi için gerekli teknik altyapıyı tanımlamak
  • Kamu sektöründeki bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından yürütülen geliştirme işlerini planlamak, analiz etmek ve onlara katılmak
  • e-Devlet gerisindeki yerel ve global geliştirme hakkında bilgi edinmek ve anlayışa sahip olmak
Dersin İçeriği e-devletin teorik altyapısı, e-devletin kullanımı: yerel ve global; e-devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler; kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF; birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 e-Devletin teorik altyapısı Bölüm 1 (ana kaynak)
2 Kurumlarda e-Devletin mevcut durumu Bölüm 2
3 e-Devlet sistemleri gerçekleme için teknik bakış açıları Bölüm 3
4 e-Devletin işletilmesi için organizasyonel bakış açıları Bölüm 4
5 e-Kurumdan e-Devlete: e-Devlet Portalleri ve kurumsal servis veriyolları (ESBs) Bölüm 5
6 e-Kurumdan e-Devlete: e-Devlet Portalleri ve kurumsal servis veriyolları (ESBs) Bölüm 5
7 Güncel teknoloji etmenleri ve dönüştürücüleri: SOA, MDA ve EDA Bölüm 6
8 Güncel teknoloji etmenleri ve dönüştürücüleri: SOA, MDA ve EDA Bölüm 6
9 Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar Bölüm 7
10 Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar Bölüm 7
11 Birlikte çalışabilirlik ve standartlar Bölüm 8
12 e-Devlette anlambilim Bölüm 9
13 e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi Bölüm 10
14 Olay inceleme çalışmaları Bölüm 11
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları (güncel makale ve kitaplardan derlenecektir)
Diğer Kaynaklar 2. Chen, H. (ed) and et. al., Digital Government: e-Government Research, Case Studies, and Implementation, Springer, 1st edition, 2007.
3. Mitrakas, A., Secure e-Government Web Services, IGI Global, 2007.
4. Kushchu, I., Mobile Government: An Emerging Direction in e-Government, IGI Publishing, 2007.
5. Prins, J. E. J., Designing e-Government, Kluwer Law International, 2nd edition, 2006.
6. Gottschalk, P., Solli-Saether, H., e-Government Interoperability and Information Resource Integration: Frameworks for Aligned Development, Information Science Reference, 1st edition, 2009.
7. Huang, W. (ed.) and et. al., Electronic Government Strategies and Implementation, Idea Group Publishing, 2005.
8. Lankhorst, M., Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Springer; 1st edition, 2005.
9. Rozemeijer, E., Van Bon, J., Verheijen, T., Frameworks for IT Management: A Pocket Guide, Van Haren Publishing; 1st edition, 2007.
10. Chappell, D., Enterprise Service Bus, O'Reilly Media, 2004.
11. Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, K. T., Balcer, M. J., Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies, Wiley, 2008.
12. http://ec.europa.eu/idabc/en/home
13. http://www.opengroup.org/togaf/
14. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
15. http://www.unpan.org/egovernment.asp

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175