AKTS - Uygulama Yönetimi

Uygulama Yönetimi (ISE563) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulama Yönetimi ISE563 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, tedarikçilerden bağımsız olarak BT kaynaklarının maliyet-etkin ve verimli kullanımını sağlayacak uygulama ve servis yönetimi temellerini vermektir. Ders, BT servis endüstrisinin deneyimlerinden ortaya çıkan ITIL tabanlı bir yaklaşımla verilmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uygulama ve servis yönetimi ile ilgili temel terim ve kavramları tanımlamak
  • Uygulama ve servis yönetiminin öneminin farkında olmak
  • BT kaynaklarının maliyet-etkin ve verimli kullanımı için uygun yönetim tekniklerini uygulamak
  • ITIL hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Uygulama ve servis yönetimine giriş; servis kalitesi (QoS), ITIL ve COBIT, olay yönetimi; sorun yönetimi; konfigürasyon yönetimi; değişiklik yönetimi; versiyon yönetimi; hizmet yönetimi; mali yönetim; kapasite yönetimi; BT servislerinin devamlılık ve kullanılabilirlik yönetimi; güvenlik yönetimi; uygulama servis sağlayıcıları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama ve servis yönetimine giriş Bölüm 1, 2. Diğer kaynaklar-1
2 Servis kalitesi, ITIL ve COBIT Bölüm 3
3 Olay yönetimi Bölüm 4
4 Sorun yönetimi Bölüm 5
5 Konfigürasyon yönetimi Bölüm 6
6 Değişiklik yönetimi Bölüm 7
7 Versiyon yönetimi Bölüm 8
8 Hizmet seviyesi yönetimi ve SOA Bölüm 10
9 Mali yönetim Bölüm 11
10 Kapasite yönetimi Bölüm 12
11 BT servislerinin devamlılık ve kullanılabilirlik yönetimi. Bölüm 13, 14
12 Güvenlik yönetimi Bölüm 15
13 ITIL ve BT hizmet yönetimi Bölüm 16
14 Uygulama servis sağlayıcıları Diğer kaynaklar-2
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundations of IT Service Management: based on ITIL, Van Bon, J., Van Haren Publishing, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Application Services Library (ASL): A Framework for Application Management, Van der Pols, R., Van Haren Publishing, 2004.
3. Application Service Providers In Business, Mockler, R., Gartenfeld, M., Focacci-Maccelli, L., Routledge, 2005.
4. Software Asset Management (IT Infrastructure Library Services), Great Britain Office of Government Commerce Stationery Office, 2003.
5. Service Operations Management, Johnston, R., Clark, G., Prentice Hall, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175