AKTS - Sağlık Bilişiminde Karar Destek

Sağlık Bilişiminde Karar Destek (SE546) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Bilişiminde Karar Destek SE546 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık sistemlerindeki farklı veri tipleri ile tanışmalarını sağlamak, veri kalitesini ve sağlık alanındaki farklı paydaşların karar destek amaçlı olarak sunulan bilgiyi nasıl anladıkları ve nasıl iletişim kurduklarını anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Sağlık bilişimi alanındaki farklı kararlar için doğru bilginin nasıl seçileceği ve bunun kullanıcı için anlamının ne olacağı; istatistiksel ve diğer analiz metotları ve araçlarının değerlendirilmesi; nicel sağlık hizmetleri verilerinin etkin bir şekilde analizi amacıyla farklı araştırma veritabanlarının ve operasyonel veritabanlarının kullanımı ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim sistemlerine giriş Karar Destek Sistemlerine genel bir bakış Okumalar verilecektir.
2 Karar Teorisi ve Karar verme Okumalar verilecektir.
3 Medikal Enformatik Alalnında Karar Destek Ders Kitabı. Bölüm 1.
4 Karar Analizleri Ders Kitabı. Bölüm 2.
5 Medikal Karar Destek Gereksinimleri ve Alanları Ders Kitabı. Bölümler 4-5.
6 Medikal Karar Destek Gereksinimleri ve Alanları Ders Kitabı. Bölüm 6.
7 Biyobilişim Problemleri Okumalar verilecektir.
8 Biyobilişim Problemleri Okumalar verilecektir.
9 Biyobilişim Problemlerine yönelik analiz yaklaşımları Okumalar verilecektir.
10 Biyobilişim Problemlerine yönelik analiz yaklaşımları Okumalar verilecektir.
11 Görselleştirme Okumalar verilecektir.
12 Görselleştirme Okumalar verilecektir.
13 Durum Çalışması 1 Ders Kitabı. Bölüm 8.
14 Durum Çalışması 2 Okumalar verilecektir.
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Berner, E.E. (ed.) (2007). Clinical decision support systems: Theory and practice, New York, Springer, Heath Informatics Series.
Diğer Kaynaklar 2. Osteroff, J.A., Pifer, E.A., Teich, J.M., Sitting, D.F., & Jenders, R.A. (2005). Improving outcomes with clinical decision support: an implementer’s guide: Chicago, IL: HIMSS.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0