AKTS - İleri Yazılım Proje Yönetimi

İleri Yazılım Proje Yönetimi (SE552) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Yazılım Proje Yönetimi SE552 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım projelerini planlama, izleme ve kontrol etmeyi öğretmektir. Ders, kendi organizasyonlarında yazılım proje yönetimini gerçekleştirme ve geliştirme teknikleriyle ve pratikleriyle ilgilenen herkese temel bilgi ve pratik becerileri kazandırır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Review the roles, responsibilities, and management methods of the software project manager
  • Discuss problems and concerns of software project manager
  • Explain scope, initiation, boundaries and stakeholders of a project
  • Define project organization, work breakdown structure and estimate project parameters
  • Use strategies and tactics involved in software project execution, people leadership and management
  • Review static V&V techniques
Dersin İçeriği Proje yönetimine giriş; algoritmik maliyet tahmin modelleri; gelişmiş maliyet tahmin modelleri; fonksiyon noktaları tahmini; risk değerlendirmesi; yaşam döngüsü modelleri; ön ürün geliştirme; yazılımların yeniden kullanımının yönetimi; yazılım yönetimi; yazılım olgunluk çerçeveleri; durum çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje Planlama Genel Bakış Bölüm 2 (Ders Kitabı)
2 Program Yönetimi ve Proje Değerlendirmesi Bölüm 3
3 Yazılım Efor Tahmini Bölüm 5
4 Aktivite Planlama Bölüm 6,
5 Risk Analizi ve Yönetimi Bölüm 7
6 Kaynak Atama Bölüm 8
7 Proje İzleme ve Kontrol Bölüm 9
8 Sözleşme Yönetimi Bölüm 10
9 Yazılım Kalite Güvencesi Bölüm 12
10 Konfigürasyon Yönetimi Bölüm 27 (Diğer Kaynaklar 5)
11 Yazılım Proje Yönetiminde Kullanılan Çeşitli Araçlar Diğer Kaynaklar (6)
12 Proje Bütçe Yönetimi Bölüm 7 (Diğer Kaynaklar 6-7)
13 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm 9 (Diğer Kaynaklar 6-7)
14 Proje İletişim Yönetimi Bölüm 10 (Diğer Kaynaklar 6-7)
15 Proje Satın Alma Yönetimi Bölüm 12 (Diğer Kaynaklar 6-7)
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Project Management, Bob Hughes & Mike Cotterell, 3rd Ed., 2003, ISBN: 0707709834X McGraw-Hill Publication
Diğer Kaynaklar 2. Software Project Management in Practice, Pankaj Jalote, ISBN 0-201-73721-3 (Addison-Wesley) 2002
3. Effective Project Management, 2nd ed., R.Wysocki, R. Beck. Crane, ISBN: 9971-51-402-8, Wiley 2000
4. Project Management, Best Practices for IT Professionals, Richard Murch, ISBN 0-13-021914-2, Prentice-Hall 2000.
5. Quality Software Project Management, R.T.Futrell, D.F. Shafer, and L.Shafer, Prentice-Hall, 2002, ISBN: 0-13-0912972
6. Software Engineering: A practitioner’s approach, R.S.Pressman, Sixth edition, ISBN: 007-123840-9, McGraw Hill 2005
7. www.spmn.com/products_software.html;www.gantthead.com;www.ittoolkit.com
8. Information Technology Project Management, Kathy Schwalbe, ISBN: 13: 978-0-619-21528-3

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 5
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 228