AKTS - Mobil Yazılım Mühendisliği

Mobil Yazılım Mühendisliği (SE570) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobil Yazılım Mühendisliği SE570 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri mobil yazılım uygulamaları geliştirme konusunda bilgilendirmek ve pratik kazandırmak; bununla birlikte, mobil yazılım mühendisliği araştırma alanında güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlamak. Öğrenciler dersin sonunda mobil uygulamalar tasarlamada, geliştirmede, test aşamasında, bakım aşamasında ve sunum aşamasında nelere ihtiyaç duyulduğunu, yazılım mimarisi, yazılım süreçleri, kalite güvencesi ve yazılımın kullanılabilirliği gibi yazılım mühendisliği konularına özel olarak vurgu yapılarak öğrenmiş olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı mobil yazılım platformları(Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry) hakkında genel bilgi kazanmak Spesifik bir mobil platformda daha detaylı bilgi edinmek Mobil SDK ile uygulama geliştirmede yeterli bilgi kazanmak Yüksek kaliteli mobil yazılım uygulamaları geliştirmek, test etmek ve bakım yapmak için gerekli becerileri öğrenmek Yazılım mühendisliği kavramları ve ilkelerini özellikle mobil uygulamalarla ilişkisini bilmek ve gerçekleştirmek Projenin önemli noktalarını gerçekleştirebilecek bir mobil yazılım geliştirme takımında etkili bir eleman olmak Yinelemeli ve çevik yazılım süreçlerini anlamak ve en iyi uygulamaları gerçekleştirmek Mobil yazılım mühendisliğinde araştırma ve uygulama alanında en son gelişmeleri takip edebilecek bilgiye ve algıya sahip olmak
Dersin İçeriği Mobil platformlara genel bakış; Android ile uygulama geliştirme; uygulama temelleri; kullanıcı arayüzüne genel bakış, etkinlikler, uygulama süreçleri; intents, intent filtreleri, broadcasts, broadcastReceivers; shared preferences, dosyalar, SQLite DB, content provider; otomatik test, test tabanlı geliştirme; Google haritalar, mapView, mapActivity;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 20
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer 3 20
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 8 5 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 160