AKTS - BT Ekonomisi

BT Ekonomisi (ISE555) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
BT Ekonomisi ISE555 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere bilgi teknolojileri (BT) gelişmelerinin modern toplum ve kurumlardaki etkisi hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir. Toplum ve endüstrinin gelişmesi ve evrilmesi, bilgi sistemleri, teknoloji, ekonomi, süreç ve strateji perspektifi gibi altyapısal bakış açılarıyla incelenecektir. Bu ders, ekonomi, teknoloji, bilgi sistemleri ve iş ekonomisine odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal kavram ve politikaların yönetim kararlarına ve bütçeleme sürecine uygulamak
  • Proje ve aktivitelerin finansal geçerliliğini, gelir beyanı ve bilançolar üzerinden değerlendirmek
  • İş aktivitelerinin hesaplaması hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Ekonomi ve muhasebenin temelleri; stratejik karar verme; dış kaynak kullanımı; proje değerlendirme teknikleri; BT operasyonel bütçesi: SaaS, fiyatlandırma modelleri; hizmet ekonomisi; maliyet takip ve yönetimi; BT harcamaları ve kadrosuna yönelik gösterge ve ölçümler; performans değerlendirmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
2 BT Yatırım Yönetimi Çerçevesi Bölüm 2 (Fitzpatrick)
3 BT Yatırımlarının değerlendirilmesi ve seçilmesi Bölüm 3 (Fitzpatrick)
4 BT Yatırımlarının değerlendirilmesi ve seçilmesi Bölüm 3 (Fitzpatrick)
5 BT Yatırımlarının değerlendirilmesi ve seçilmesi Bölüm 3 (Fitzpatrick)
6 Alıcı-Satıcı ilişkileri Bölüm 3 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
7 Alıcı-Satıcı ilişkileri Bölüm 3 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
8 Kaynak ve maliyet modeli Bölüm 9 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
9 Kaynak ve maliyet modeli Bölüm 9 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
10 Kaynak ve maliyet modeli Bölüm 9 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
11 Kıyaslama Bölüm 10 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
12 Kıyaslama Bölüm 10 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
13 Başarı ölçümleme Bölüm 11 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
14 Başarı ölçümleme Bölüm 11 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tardugno, A., DiPasquale, T., Matthews, R., IT Services: Costs, Metrics, Benchmarking and Marketing, Prentice Hall PTR, 2000.
2. Fitzpatrick, E. W., Planning and Implementing IT Portfolio Management: Maximizing the Return on Information Technology Investments, IT Economics Corp., 1. baskı, 2005.
Diğer Kaynaklar 3. Hefley, B. (ed.), Murphy, W. (ed.), Service Science, Management and Engineering: Education for the 21st Century, Springer, 2008.
4. Johnson, M. D., Gustafsson A., Competing in a Service Economy: How to Create a Competitive Advantage Through Service Development and Innovation, Jossey-Bass (J-B-UMBS Series), 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175