AKTS - Model Güdümlü Yazılım Geliştirme

Model Güdümlü Yazılım Geliştirme (SE555) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Model Güdümlü Yazılım Geliştirme SE555 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders model güdümlü yazılı geliştirme (MDD) yönteminin ilkelerini, metodolojilerini ve araçlarını tanıtacaktır. Ders hem pratik hem de teorik yönleri kapsayacaktır. Öğrencilerin küçük ölçekli bir metamodelleme veya MDD projesi geliştirmesi gerekmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • model güdümlü yazılım geliştirmenin ilke ve yöntemlerini açıklarlar
  • alana özgü modelleme dilleri için metamodel geliştirirler
  • metamodel tabanlı model dönüşümlerini tanımlarlar
  • yazılımın yeniden kullanılabilir olmasının avantajlarını belirtirler
  • otomatik kod üretme hakkında tartışırlar
  • bir metamodelleme aracını kullanırlar
Dersin İçeriği Model güdümlü geliştirmeye giriş; modelleme dilleri; yazılımın yeniden kullanılabilirliği; alana özgü modelleme; metamodelleme; model dönüşümleri; metamodelleme araçları; kod oluşturma; MOF (meta object facility); yazılım bileşenleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Model güdümlü yazılım geliştirmeye giriş Bölüm 1-2 (ders kitabı)
2 Yazılımın kalitesi ve yeniden kullanılabilirliği Konu ile ilgili makaleler
3 Alana özgü modelleme Kaynak kitap 2
4 Modelleme dilleri Kaynak kitap 3
5 Metamodelleme Bölüm 6 (ders kitabı), Kaynak kitap 3
6 UML Profilleri Bölüm 6 (ders kitabı)
7 Model dönüşümleri Bölüm 10 (ders kitabı)
8 Metamodelleme araçları Kaynak kitaplar,makaleler
9 Otomatik kod oluşturma Bölüm 9 (ders kitabı)
10 Platform bağımsızlık Kaynak kitaplar,makaleler
11 Yazılım bileşenleri Konu ile ilgili makaleler
12 Nesne sınırlandırma dili (object constraint language OCL) Kaynak kitaplar,makaleler
13 Örnek uygulamalar Kaynak kitaplar,makaleler
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Thomas Stahl, Markus Voelter, Krzysztof Czarnecki, 2006. “Model-Driven Software Development: Technology, Engineering, Management”, Wiley.
2. 2. Markus Voelter, 2013. “DSL Engineering: Designing, Implementing and Using Domain-Specific Languages”, .
3. 3. Cesar Gonzalez-Perez, Brian Henderson-Sellers, 2008. “Metamodelling for Software Engineering”, John Wiley & Sons.
4. 4. Fernando S. Parreiras, 2012. “Semantic Web and Model-Driven Engineering”, Wiley-IEEE Press.
5. 5. Dragan Gasevic, 2010. “Model driven engineering and ontology development”, Springer.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 10
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 45 45
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180