AKTS - Yazılım Kalite Yönetimi

Yazılım Kalite Yönetimi (SE554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Kalite Yönetimi SE554 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım kalitesi, kalite modelleri, standartlar ve metodolojileri konularını öğrencilere sunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde uygulanan değişik yazılım kalite güvencesi aktivitelerini tartışmak
  • Yazılım kalite güvencesi sistemlerinin uygulama yönlerini kritik etmekek.
  • Sözleşmeyi gözden geçirme, gelişme ve kalite planları gibi proje başlamadan once yer alan yazılım kalite bileşenlerini açıklamak
  • Değişik yazılım gözden geçirme, denetim ve test stratejilerini ve uygulamalarını listelemek
  • Yönetimden önce yer alan yazılım kalite bileşenlerini, yazılım kalite güvencesi yönetim araçlarını tartışmak
  • Belgelendirme, süreç değerlendirme ve iyileştirme modelleri de dahil olmak üzere , yazılım kalite yönetimi standartlarını analiz etmek.
  • Yazılım kalite altyapı bileşenlerini, yönetim bileşenlerini, standartlarını, sertifika ve değerlendirmelerini kritik etmek
Dersin İçeriği Yazılım kalite ve güvencesine giriş; yazılım kalite metrikleri; yazılım kalite güvencesi oluşturmak; konfigürasyon yönetimi; yazılım onaylama ve doğrulama; gözden geçirme, denetim ve kontrol; yazılım süreçlerinin geliştirme modelleri; yazılım test stratejileri ve test teknikleri; yazılım süreç geliştirme ve kalite metrikleri üzerine örnek çalışmala

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Kalitesine ve Güvencesine Giriş Bölüm 1-2 (ders kitabı)
2 Yazılım Kalite Etmenleri Bölüm 3
3 Yazılım Kalite Güvencesi Sistemlerinin Bileşenlerine Genel Bakış Bölüm 4
4 Yazılım Süreçlerini Geliştirme Modelleri Bölüm 7
5 Gözden Geçirme, Denetim ve Kontrol Bölüm 8
6 Test Stratejileri ve Test Teknikleri Bölüm 9 ve 10
7 Yordam ve İş Talimatları Configurasyon Yönetimi Bölüm 14 Bölüm 18
8 Yazılım Kalite Metrikleri Bölüm 21
9 Yazılım ölçütleri ve metrikleri üzerine örnek çalışmalar Diğer kaynaklar
10 SQA proje süreç standartları: 1 ISO 9001,9003,CMMI,ISO/IEC 15504 Bölüm 23
11 SQA proje süreç standartları: IEEE/EIA STD 12207, IEEE 1012,1028 ISO 9001,9003,CMMI,ISO/IEC 15504 Bölüm 24
12 Yazılım süreç değerlendirme ve geliştirme üzerine örnek çalışmalar Diğer kaynaklar, (araştırma makaleleri)
13 SQA Ünitesi Bölüm 26
14 Projelerin Sunumu
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Software Quality Assurance: From Theory to Implementation by Daniel Galin, Addison-Wesley, 2004, ISBN: 0201709457
Diğer Kaynaklar 2. Software Quality: Producing Practical, Consistent Software, by Ben-Menachem M, and Marliss G.S., Thompson Computer Press, 1997, ISBN: 1-85032-326-7.
3. Metrics and Models in Software Quality Engineering, Kan S.H., Addison-Wesley, 2002, ISBN: 0201729156
4. Software Quality Management and ISO 9001, Jenner M. John-Wiley & Sons, 1995, ISBN: 0471118885
5. Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, N.Fenton and Shari Pfleeger, Thomson Computer Press, 1996, ISBN: 0-534-95425-1.
6. The Capability Maturity Model Report, M.C. Paulk et al., available at http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/93.reports/
7. Software Engineering by Sommerville, Eight Edition, Addison Wesley 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer 2 15
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 115
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131