AKTS - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi ISE511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir bilgi teknolojileri stratejik planlaması çerçevesinde bir bilişim sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetimi sürelerinin anlatılması ve uygulanmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir bilişim teknolojileri yönetimine yönelik standart, kural ve çerçeve çalışmalarını örnekleri ile açıklamak
  • Bilişim teknolojileri stratejik plan hazırlamaya yönelik çerçeve çalışmalarını örneklemek
  • Bilgi teknolojilerine dayalı bir sistemin yönetiminin başarılı olması için gerekli liderlik ve insan ilişkileri gibi beceri ve yetenekleri açıklamak
  • Bir organizasyon için bilişim teknolojileri stratejik planı geliştirmek
  • SWOT analiz ve program değerlendirme çalışmaları yapmak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri stratejik planlama; iş ortamı analizi; misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi; IT portföyleri gözden geçirme; BT yönetim değerlendirme; iş hedeflerine uygun BT planlama; iş merkezli IT vizyon tanımlama, kritik başarı faktörleri belirleme; stratejik girişimleri seçme; BT vizyon tanımlama; BT yatırım ve bütçelendirme;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT / İş uyum, planlama, yürütme ve yönetimine giriş Bölüm 1 (Ders Kitabı)
2 BT / İş uyum, planlama, yürütme ve yönetimine giriş Bölüm 1
3 Kapsamlı IT yönetim çerçevesine genel bakış Bölüm 2
4 Stratejik Planlamaya Giriş Bölüm 1 (Ek kaynak 1).
5 İş, BT ve Stratejik Planlama Bölüm 3
6 Stratejik planlama gerçekletirimi Bölüm 2 (Ek kaynak 1).
7 Stratejik planlama gerçekletirimi Bölüm 2 (Ek kaynak 1).
8 Organizasyonel değişim yönetiminde başarı ölçütleri Bölüm 4
9 Program ve proje yönetimi Bölüm 5
10 BT hizmet yönetimi Bölüm 6
11 Stratejik kaynak ve kış kaynaklar Bölüm 7
12 Durum Çalışmaları Bölüm 7
13 Performans, risk ve denetim yönetimi Bölüm 8
14 Proje Sunumları Proje Sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Selig, Gad J., Implementing IT Governance – A Practical Guide to World Class IT Management, Van Haren Publishing, 2008
Diğer Kaynaklar 2. M. Allison, J. Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook (Nonprofit Law, Finance, and Management Series), Wiley, 1997.
3. Using Current and Emerging Industry Best Practices, Van Haren Publishing Company, Holland, 2008.
4. Selig, Gad J. IT Strategy and Governance PowerPoint Workbook, GPS Group, Inc., Fd., CT, 2007-8.
5. P. Weill & J. W. Ross, IT Governance – How Top Performers Manage IT Decision Rights for
6. Superior Results, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Yazılım mühendisliği araştırma alanında en gelişmiş teknoloji ve literatürü kavrama
2 Yazılım mühendisliğinde dünya çapında araştırma yapma ve bu alanda en iyi konferans ve dergilerde bilimsel makale yayınlama becerisi
3 Yazılım mühendisliğinde sayısal ve niteliksel çalışmalar yürütebilme
4 Yazılım mühendisliği alanında akademik çevre ve endüstri arasında köprü kurabilmek için gerekli becerileri edinme ve gerçek dünyada karşılaşılan problemleri çözmek için yazılım mühendisliği yaklaşımlarını geliştirme ve uygulama
5 Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gereken bilgiye ulaşma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme veya yazılım mühendisliği alanına proje geliştirme becerisi
6 Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci
7 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; yazılım mühendisliği uygulamaları standartları ve yöntemleri için uluslararası mükemmellik standartlarının bilinmesi.
8 Karar alırken, Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 Yazılım mühendisliği uygulamaları için mükemmellik standardını geliştirmek, benimsemek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180