AKTS - Havacılık Ekonomisi ve Politikası

Havacılık Ekonomisi ve Politikası (AVM418) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havacılık Ekonomisi ve Politikası AVM418 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Havayolu ekonomisi, havayolu işletmelerinin uyguladığı işletme model yapılarının verilmesi, havacılık sektöründe fiyatlama ve talep yapısının öğretilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler havayolu ekonomisi ile ilgili teorik bazda altyapı oluşturacak bilgilere sahip olacaktır.
  • Öğrenciler hava taşımacılığının ekonomik karakteristiklerini ve işletme modellerini tanıyabileceklerdir.
  • Öğrenciler havayolu işletmelerinde talep ve maliyet yapılarını öğrenebileceklerdir
Dersin İçeriği Havayolu işletmelerinin stratejik ve ekonomik model yapıları, havayolu işletmelerinin talep yapısı, havayolu ücret modelleri, kapasite ve maliyet yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hava taşımacılığı sektörü hakkında temel bilgiler
2 Stratejik yapı: Havayolu staretejileri ve işletme modelleri
3 Havayolu işletmelerinde talep ve talep yapısı
4 Havayolu işletmelerinde fiyatlama ve gelir yönetimi
5 Havayolu çıktısı
6 Havayolu yolcu ücretleri
7 Havayolu işletmelerinde maliyet yönetimi stratejileri
8 Ara Sınav
9 Havayolu işletmelerinde kapasite yönetimi
10 Havayolu işletmelerinde kapasite yönetimi
11 Havayolu işletmelerinde uçuş ağ yapısı yönetimi: Dizayn
12 Havayolu işletmelerinde uçuş ağ yapısı yönetimi: Tarifeleme
13 Filo yönetimi
14 Filo yönetimi
15 Havayolu işletmelerinde finansman kaynakları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stephen Holloway, Straight and Level: Practical Airline Economics, Ashgate, Third Edition, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. William E. O’Connor, An Introduction to Airline Economics, Praeger, 201.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 123