AKTS - Hava Aracı Bakım Yönetimi

Hava Aracı Bakım Yönetimi (AVM421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hava Aracı Bakım Yönetimi AVM421 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Havaaracı bakım faaliyetlerine ilişkin temel kavramların açıklanması, havaaracı bakım faaliyeti ve emniyet ilişkisinin kurulması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler havaaracı bakım faaliyetlerine ilişkin temel kavramları açıklayarak, havaaracı bakımını tanımlayabilir.
  • Öğrenciler havaaracı bakım faaliyeti ve emniyet ilişkisini kurarak tartışabilecektir
  • Öğrenciler bir havaaracı bakım kuruluşuna ilişkin yönetsel işlevleri açıklayabilecektir.
  • Öğrenciler havaaracı bakım maliyetlerini ve bunları etkileyen faktörleri açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar
2 Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar
3 Havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler
4 Havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması
5 Havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler
6 Temel bakım yöntemleri
7 Temel bakım yöntemleri
8 Temel bakım programının geliştirilmesi
9 Ara Sınav
10 Tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi
11 Tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi
12 Havaaracı bakım maliyetleri
13 Havaaracı bakım maliyetleri
14 Havaaracı bakım maliyetleri
15 Havaaracı bakım maliyetleri
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Harry Kinnison, Aviation Maintenance Management, Second Edition, Mc-Graw Hill, 2012.
Diğer Kaynaklar 2. C. H. Friend, Aircraft Maintenance Management, Longman, 1992.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 121