ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (Türkçe)

İşletme Yüksek Lisans Programı, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezli Yüksek Lisans programıdır. Bu programı bitirenler Doktora programlarına devam edebilirler. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve tez yazımı Türkçe olmalıdır. Ancak derslerde İngilizce kaynaklardan da yararlanılmaktadır. Programda yer alan dersler hafta içi akşam 18.30'da başlamaktadır.