2020-2021 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kesin Kayıt Bilgileri ve Başvuru Sonuçları

2020-2021 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kesin Kayıt Bilgileri ve Başvuru Sonuçları

Yatay geçiş ve Çap/Yandal için kesin öğrenci kayıtları sona ermiştir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 57503 sayılı ve 16.09.2020 tarihi yazısında  belirtilen azami süre kadar hazırlık

eğitimi alınabilecektir. Yazıyı indirmek için tıklayınız.

 

KAYIT TARİHLERİ

 • Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın  19 Şubat 2021- 24 Şubat 2021 tarihleri  09.30 - 16.00 saatleri arasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü  kayıt ofisinde yapılacaktır.

 • Adayların kayıt için şahsen (veya Noter vekâleti vermiş oldukları kişi tarafından) başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.

 • ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
  (4) (31.08.2016 gün ve 07 sayılı Senato Kararı) Ek Madde 1’e göre yatay geçiş yapan öğrenciler veya önceki öğrenimler nedeni ile muafiyet talebinde bulunan öğrenciler için yapılacak intibak ve muafiyetlerin öğrencilerin Atılım Üniversitesinde en az bir yıl (60 AKTS lik ders alacak şekilde) okuyacak şekilde olması gerekir.

 • Eğitim ücretleri  ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair resmi yazı
  (konu ile ilgili YÖK yazısını görüntülemek için tıklayınız.)

 2. Kesin kayıt bilgi formu (Kayıtta öğrenci işlerince verilecektir)İndirmek için tıklayınız.

 3. Sadece Pilotaj bölümüne kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin doldurması gereken taahhütname formu (İndirmek için tıklayınız.)

 4. Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi

 5. İkametgâh Belgesi

 6. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 2 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )

 7. 1998 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak “Üniversiteye kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge

 8. Başvuru esnasında gerekli belgelerde eksik evrak veya fotokopi ile başvuru yapan öğrencilerin başvuru için gerekli evrakların asıllarını kesin kayıtta mutlaka getirmeleri gerekmektedir.

 9.  Öğretim ücretinin yatırılmış olduğunu gösteren Banka dekontunun aslı(Öğrenim Ücretleri sayfasına erişim için tıklayınız.)

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

Kişisel Verilerin Korunması

Üniversitemiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkındaki "Aydınlatma Metnini" okumak için tıklayınız.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr