Mütevelli Heyetimizin 10.10.2023 tarihli toplantısı ile "Atılım Üniversitesi Burs Yönetmeliği"nin (C) bendinde yer alan Akademik Başarı Bursu 2024-2025 akademik yılı burs kontenjanları belirlenmiş olup, 2023-2024 akademik yılında (2.1) maddesinde yer alan burslar için 2023-2024 akademik yılında Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler haricindeki toplam öğrenci sayısının %5'i oranında burs kontenjanı tahsis edilmesine, (2.2) maddesinde yer alan burslar için Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim gören ve 2023-2024 akademik yılında üniversite genelinde yapılacak sıralamada en yüksek not ortalamasına sahip ilk 50 öğrencinin yararlandırılmasına, Üniversitemiz önlisans programlarında öğrenim gören ve 2023-2024 akademik yılında üniversite genelinde yapılacak sıralamada en yüksek not ortalamasına sahip ilk 5 öğrencinin yararlandırılmasına karar verilmiştir.