YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI 

 1. Mezunlarımızın yazılım alanında akademik/bilimsel çalışmalarda araştırmacı olarak yer almaları
 2. Mezunlarımızın, yazılım mühendisi, sistem mühendisi veya yazılım/bilişim uzmanı  olarak yazılım projelerinde görev almaları
 3. Mezunlarımızın yazılım yaşam döngüsünün aşamalarına karşılık gelen aşağıdaki pozisyonlarda çalışmak üzere istihdam edilmeleri:
  •  Gereksinim Mühendisi
  •  Sistem Çözümleyicisi
  •  Sistem/Yazılım Tasarımcısı/Mimarı
  •  Sistem/Yazılım Geliştiricisi
  •  Test Mühendisi
 4. Mezunlarımızın yazılım yaşam döngüsünün tümüyle ilişkili olabilecek uzmanlık alanlarında  “çerçeve” pozisyonlarda çalışmak üzere istihdam edilmeleri
  • Proje Yöneticisi
  • Takım lideri
  • Danışman
  • Proje Elemanı
  • Risk Yöneticisi
  • Yazılım Destek Uzmanı
  • Konfigurasyon Yöneticisi
  • Sistem Yöneticisi/Destek Uzmanı
  • Veri Bilimcisi
  • Kalite Uzmanı
 5. Mezunlarımızın yazılım alanında girişimci olmaları


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3445 [title_tr] => Eğitim Amaçları [title_en] => Educational Objectives [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI 

 1. Mezunlarımızın yazılım alanında akademik/bilimsel çalışmalarda araştırmacı olarak yer almaları
 2. Mezunlarımızın, yazılım mühendisi, sistem mühendisi veya yazılım/bilişim uzmanı  olarak yazılım projelerinde görev almaları
 3. Mezunlarımızın yazılım yaşam döngüsünün aşamalarına karşılık gelen aşağıdaki pozisyonlarda çalışmak üzere istihdam edilmeleri:
  •  Gereksinim Mühendisi
  •  Sistem Çözümleyicisi
  •  Sistem/Yazılım Tasarımcısı/Mimarı
  •  Sistem/Yazılım Geliştiricisi
  •  Test Mühendisi
 4. Mezunlarımızın yazılım yaşam döngüsünün tümüyle ilişkili olabilecek uzmanlık alanlarında  “çerçeve” pozisyonlarda çalışmak üzere istihdam edilmeleri
  • Proje Yöneticisi
  • Takım lideri
  • Danışman
  • Proje Elemanı
  • Risk Yöneticisi
  • Yazılım Destek Uzmanı
  • Konfigurasyon Yöneticisi
  • Sistem Yöneticisi/Destek Uzmanı
  • Veri Bilimcisi
  • Kalite Uzmanı
 5. Mezunlarımızın yazılım alanında girişimci olmaları
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 1. Graduates working in researcher positions in academic/scientific studies
 2. Graduates working in software projects as software engineers, system engineers or software/informatics specialists.
 3. Graduates employed in positions that correspond to the phases of the software life cycle which are listed below:
  • Requirements Engineer
  • Systems Analyst
  • System/Software Designer
  • System/Software Developer
  • Test Engineer
 4. Graduates employed in “umbrella” positions that might be related with all the phases of software life cycle which are listed below:
  • Project Manager
  • Team Leader
  • Consultant
  • Project Member
  • Risk Manager
  • Software Support Specialist
  • Configuration Manager
  • System Administrators/System Support Specialist
  • Data Scientist
  • Quality Specialist
 5. Graduates who are entrepreneurs in the software field
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 14 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-12 12:08:28 [updated_at] => 2019-07-10 14:27:13 [parent_id] => 3471 [lft] => 8 [rgt] => 9 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => mazunlar-1520845447 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [url] => se [type] => ) ) [pages] => Array ( [3471] => Array ( [id] => 3471 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı [parent_id] => [site_id] => 14 [external_link] => [lft] => 5 [rgt] => 16 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3471 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3445 [title_tr] => Eğitim Amaçları [title_en] => Educational Objectives [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

YAZILIM MÜHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130 BÖLÜMÜ <\/strong>E\u011e\u0130T\u0130M AMAÇLARI <\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n yaz\u0131l\u0131m alan\u0131nda akademik\/bilimsel çal\u0131\u015fmalarda ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak yer almalar\u0131<\/li>\n\t
 2. Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n, yaz\u0131l\u0131m mühendisi, sistem mühendisi veya yaz\u0131l\u0131m\/bili\u015fim uzman\u0131  olarak yaz\u0131l\u0131m projelerinde görev almalar\u0131<\/li>\n\t
 3. Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n yaz\u0131l\u0131m ya\u015fam döngüsünün a\u015famalar\u0131na kar\u015f\u0131l\u0131k gelen a\u015fa\u011f\u0131daki pozisyonlarda çal\u0131\u015fmak üzere istihdam edilmeleri:\n\t
   \n\t\t
  •  Gereksinim Mühendisi<\/li>\n\t\t
  •  Sistem Çözümleyicisi<\/li>\n\t\t
  •  Sistem\/Yaz\u0131l\u0131m Tasar\u0131mc\u0131s\u0131\/Mimar\u0131<\/li>\n\t\t
  •  Sistem\/Yaz\u0131l\u0131m Geli\u015ftiricisi<\/li>\n\t\t
  •  Test Mühendisi<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
  • Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n yaz\u0131l\u0131m ya\u015fam döngüsünün tümüyle ili\u015fkili olabilecek uzmanl\u0131k alanlar\u0131nda  “çerçeve” pozisyonlarda çal\u0131\u015fmak üzere istihdam edilmeleri\n\t
    \n\t\t
   • Proje Yöneticisi<\/li>\n\t\t
   • Tak\u0131m lideri<\/li>\n\t\t
   • Dan\u0131\u015fman<\/li>\n\t\t
   • Proje Eleman\u0131<\/li>\n\t\t
   • Risk Yöneticisi<\/li>\n\t\t
   • Yaz\u0131l\u0131m Destek Uzman\u0131<\/li>\n\t\t
   • Konfigurasyon Yöneticisi<\/li>\n\t\t
   • Sistem Yöneticisi\/Destek Uzman\u0131<\/li>\n\t\t
   • Veri Bilimcisi<\/li>\n\t\t
   • Kalite Uzman\u0131<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
   • Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n yaz\u0131l\u0131m alan\u0131nda giri\u015fimci olmalar\u0131<\/li>\n<\/ol>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"
     \n\t
    1. Graduates working in researcher positions in academic\/scientific studies<\/li>\n\t
    2. Graduates working in software projects as software engineers, system engineers or software\/informatics specialists.<\/li>\n\t
    3. Graduates employed in positions that correspond to the phases of the software life cycle which are listed below:\n\t
      \n\t\t
     • Requirements Engineer<\/li>\n\t\t
     • Systems Analyst<\/li>\n\t\t
     • System\/Software Designer<\/li>\n\t\t
     • System\/Software Developer<\/li>\n\t\t
     • Test Engineer<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
     • Graduates employed in “umbrella” positions that might be related with all the phases of software life cycle which are listed below:\n\t
       \n\t\t
      • Project Manager<\/li>\n\t\t
      • Team Leader<\/li>\n\t\t
      • Consultant<\/li>\n\t\t
      • Project Member<\/li>\n\t\t
      • Risk Manager<\/li>\n\t\t
      • Software Support Specialist<\/li>\n\t\t
      • Configuration Manager<\/li>\n\t\t
      • System Administrators\/System Support Specialist<\/li>\n\t\t
      • Data Scientist<\/li>\n\t\t
      • Quality Specialist<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
      • Graduates who are entrepreneurs in the software field<\/li>\n<\/ol>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 14 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-12 12:08:28 [updated_at] => 2019-07-10 14:27:13 [parent_id] => 3471 [lft] => 8 [rgt] => 9 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => mazunlar-1520845447 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 14 [url] => se [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 14 [url] => se [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1