Prof. Dr. Ali YAZICI

Sevgili Öğrenciler

Bilişim Teknolojilerindeki gelişim ve mobil cihazların kullanımındaki hızlı artış, yeni teknolojilerle donatılmış cihazların etkin kullanımını sağlayan kaliteli yazılımlara gereksinimi de aynı oranda artırmıştır. Buna paralel olarak, Yazılım Mühendisliği her zamankinden fazla önem kazanmış ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak bir meslek alanı olarak belirginleşmiştir.

Yazılım Mühendisliği bir çok bağımsız kuruluş tarafından "Geleceğin Mesleği" olarak gösterilmiştir. Bunun yanısıra, Yazılım Mühendisliği mesleğine ilgi ve sektörün yazılım  mühendislerine gereksinimi son 10 yılda yadsınamayacak bir oranda artmıştır. 

Bu tespitler çerçevesinde, 2005 yılında kurulan Üniversitemiz Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, kaliteli bir eğitim kadrosu ile birlikte eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüzde, yazılımın temel fazlarına (analiz, tasarım, geliştirme, sınama gibi) ve ilgili metodolojilere kapsamlı olarak odaklanıldığı gibi, Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Tasarım ve Mimarisi, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Sınama ve Model Güdümlü Yazılım Geliştirme gibi farklı uzmanlık alanı konularında da eğitim verilmektedir.

Bölümümüz müfredatı, yazılım sektörünün gereksinimleri doğrultusunda, büyük ölçekli yazılımların geliştirmesinin her aşamasında görev alabilecek niteliklerde mezunlar vermeye yöneliktir. Yazılım Mühendisliği Bölümümüz MÜDEK tarafından 30 Eylül 2022 tarihine kadar akredite edilmiş ve Avrupa’da geçerli EUR-ACE etiketi almaya hak kazanmıştır. Bölümümüz bünyesindeki Büyük Veri ve Bulut Bilişim Laboratuvarı, Mobil uygulamaların geliştirildiği MobiLab, Tıp Bilişimi araştırmaları için kurulmuş simülasyon laboratuvarı SimLAB, ve yazılım eğitim laboratuvarları, farklı yazılım araçlarını ve donanımlarını barındırmakta ve öğrencilerimizin güncel yazılım teknolojilerini ve araçlarını kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

Mezunlarımız yazılım ve araştırma-geliştirme firmalarında (Teknoparklarda)  çalışabildiği gibi, bilgisayar ve yazılım teknolojilerine odaklanan ya da bu teknolojilerden yararlanan her kurumda (bankalar, sağlık kurumları, özel ya da kamu kurumlarının bilgi işlem merkezleri, Telekom firmaları, üniversiteler gibi) çalışabilmektedir.

Hepinize kariyerinizde başarılar dilerim.