Prof. Dr. Ali YAZICI / Bölüm Başkanı

ali.yazici@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8376


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Waterloo Üniversitesi, Canada,

Araştırma Konuları : Algoritmalar, Hesaba Dayalı Bilim, Veri Madenciliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, e-Devlet, Uzaktan Eğitim, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Gezgin Bilgi İşleme, Sayısal Analiz, Paralel İşleme, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Bilimsel Hesaplama, Yazılım, Yazılım Mühendisliği.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Prof. Dr. Alok MISHRA

alok.mishra@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8377


Lisans: Dr. Hari Singh Gour Central University, Sagar, Yüksek Lisans: Jiwaji University (Madhav Institute of Technology & Science), Yüksek Lisans: Pondicherry Central University, Doktora: University of Jabalpur & Indian Institute of Technology, BHU,

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri.

Doç. Dr. Nergiz Erçil ÇAĞILTAY

nergiz.cagiltay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8359


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Veri Madenciliği, Sayısal Kütüphaneler, Uzaktan Eğitim, Eğitim, Mühendislik Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Mühendisliği, Programlama Dilleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Benzetim.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÖKÇAY

erhan.gokcay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8342


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Florida Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Dağıtık Sistemler, Görüntü İşleme, Mikrobilgisayarlar, Örüntü Algılama, Paralel İşleme, Sayısal Analiz, Yazılım, Yazılım Mühendisliği.

Dr. Öğr. Üyesi Serhat PEKER

serhat.peker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8878


Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Veri Analizi, Veri Madenciliği, Makina Öğrenme, Öneri Sistemleri, Müşteri / Kullanıcı Davranışı Modellemesi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi.

Dr. Öğr. Üyesi Bilge SAY

bilge.say@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8317


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Oxford Üniversitesi, İngiltere, Doktora: Bilkent Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Bilişsel Modelleme, Yazılım Mühendisliğine Bilişsel Yaklaşımlar, Bilgisayarlı Dilbilim.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TURHAN / Bölüm Başk. Yard.

cigdem.turhan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8360


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Otomata, Veri Yapıları, Bilgi Mühendisliği, Makina Çevirimi, Programlama Dilleri, Anlambilimsel Web, Mühendislik Eğitimi, Akıllı Sistemler.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Güler KALEM

guler.kalem@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8714


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uyarlanabilir Sistemler, Tıp Bilişimi, Bilişim Sistemleri, Sağlık Teknolojileri, Akıl Yürütme Sistemleri, Mobil Teknolojiler, Akıllı Sistemler, Veri Yapıları, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Programlama Dilleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Anlambilimsel Web, Akıl Yürütme Sistemleri.

A. Gör. Dr. Gonca Gökçe MENEKŞE DALVEREN

gonca.menekse@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8366


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Arş. Gör. Tolga ÜSTÜNKÖK

tolga.ustunkok@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8316


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi,

Arş. Gör. Ersin TİRYAKİ

tiryaki.ersin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği.