YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

YAZ STAJI MÜRACAATLARIN, STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN 20 GÜN ÖNCE YAPILMASI ZORUNLUDUR

 

STAJ ÖNERİLERİ BİLGİ DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ.

 1. Yazılım Mühendisliği Öğrencileri mezun olabilmeleri için birincisi 4. dönemin sonunda (SE 399) ikincisi ise 6. dönemin sonunda (SE 499) olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır.
 2. Bu stajlardan ilki minimum 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür.
 3. Öğrenciler, yaz stajı hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Beytullah Yıldız’a sorabilirler.
 4. Öğrencilerin “SE 399 Summer Practice I”  dersini alabilmeleri için “CMPE 225 Object Oriented Programming” dersinden, “SE 499 Summer Practice II”  dersini alabilmeleri için “CMPE 226 Data Structures” dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
 5. Öğrenci, yaz stajını bahar dönemi final sınavları bitiminden güz dönemi derslerin başlama tarihine kadar ki sürede yapabilir.
 6. Öğrenci, staj yaptığı dönemde yaz okulunda ders alıyorsa, yaz okulunda ders için geldiği süre kadar staj süresini uzatmalıdır.  Aksi takdirde öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.
 7. Fakültemize tebliğ edilen bilgi uyarınca zorunlu yaz stajını yapacak öğrencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları’nın yapılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. (Bkz. Gerekli belgeler)

STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Staj Zorunluluk Belgesi: Bu belge işyerleri tarafından istenen ve öğrencinin staj zorunluluğunu gösteren yazıdır. Ekteki Staj Zorunluluk Belgesini doldurulup, yazıcıdan çıkarılmış kopyasının bölüm sekreterliğine (Yasemin Kurt) imza için getirilmesi gerekiyor.

SIGORTA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Staj Kabul Belgesi: Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri tarafından imzalanmış staj kabul belgesi. Staj süresinde resmi tatilin bulunması durumunda tatil süresi kadar zorunlu staj sürenin uzatılması gerekmektedir. (Biri orjinal diğeri fotokopi olmak üzere 2 kopya)
 2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 3. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ”Staj Başvuru Google Formu”nu doldurunuz. 
  Staj Başvuru Google Formu : https://goo.gl/Q37D3J
 4. Google formda kullanılan bilgileri ayni şekilde linkte bulunan Stajyer Bilgi Formunu doldurun.
 5. Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi: Web sayfasında yer alan staj değerlendirme formunda gerekli yerler doldurularak 2 resim yapıştırılacaktır ve kaşelenmek üzere bölüm sekreterliğine getirilecektir. Daha sonra bu belge staj yapılan şirkete doldurulmak üzere teslim edilecektir.

SIGORTA İÇİN BAŞVURU SÜRECİ

 1. Yukarıdaki belgeler (staj kabul belgesi,kimlik fotokopi, bilgi formu) bölüm sekreterliğine stajdan en az 10 gün önce teslim edilmelidir.
 2. Belgelerin tesliminden sonra staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.

STAJ BİTİŞİNDE GEREKLİ BELGELER

 1. Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi: Web sayfasında yer alan staj değerlendirme formunda gerekli yerler doldurularak resim yapıştırılacaktır. Yurt dışında staj yapacaklar ise İngilizce staj değerlendirme formunu (yukarıdaki link) dolduracaklardır.
  Bu form ve anket öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma iletilecektir. Staj bitiminde, bu form ve anket, kurum tarafından doldurularak, mühürlü, kapalı zarf içinde, öğrenciler yoluyla veya posta ile bölüm sekreterliğine gönderilecektir.
 2. Staj raporları, staj ön sayfasını içermeli ve Guidelines and Format of the Report ‘ da bulunan rapor yazım ilkelerine bağlı olarak bir sözcük işlemci ile yazılmalı, yazım kontrolünden geçirilmelidir. Rapor Moodle (SE399 veya SE499 Moodle derslerine katılarak) üzerinden yüklenecektir.
 3. Fiziksel kopya teslim seçeneği için Moodle duyuruları (SE399 veya SE499 Moodle derslerine katılarak) takip edilmelidir. İkinci bir duyuruya kadar fiziksel kopya teslim edilmeyecektir.
 4. Yaz stajını yapan öğrenciler stajlarını takip eden sonbahar döneminde “SE 399/499 Summer Practice I/II” dersine kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrenci herhangi bir nedenle stajını takip eden sonbahar döneminde bu derslere kayıt yaptıramaz ise, bir sonraki ilkbahar döneminde “SE 399/499 Summer Practice I/II” derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu derslere stajını takip eden ilkbahar döneminde de kayıt yaptıramaz ise, stajını tekrarlamak durumunda kalır

 

Staj Prosedürü