Program Çıktıları
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve  yorumlama becerisi..
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi..
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3446 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
Program Çıktıları
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve  yorumlama becerisi..
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi..
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

1

Adequate knowledge in mathematics, science and subjects specific to the software engineering discipline; the ability to apply theoretical and practical knowledge of these areas to complex engineering problems.

2

The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying proper analysis and modeling techniques for this purpose.

3

The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose.

4

The ability to develop, select and utilize modern techniques and tools essential for the analysis and determination of complex problems in software engineering applications; the ability to utilize information technologies effectively.

5

The ability to design experiments, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for the investigation of complex engineering problems or research topics specific to the software engineering discipline.

6

The ability to work effectively in inter/inner disciplinary teams; ability to work individually

7

Effective oral and written communication skills in Turkish; the knowledge of at least one foreign language; the ability to write effective reports and comprehend written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.

8

Recognition of the need for lifelong learning; the ability to access information and follow recent developments in science and technology with continuous self-development

9

The ability to behave according to ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; knowledge of the standards utilized in software engineering applications

10

Knowledge on business practices such as project management, risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation; knowledge on sustainable development.

11

Knowledge on the effects of software engineering applications on the universal and social dimensions of health, environment and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions

12

An ability to apply algorithmic principles, mathematical foundations, and computer science theory in the modeling and design of computer-based systems with the tradeoffs involved in design choices.

13

The ability to apply engineering approach to the development of software systems by analyzing, designing, implementing, verifying, validating and maintaining software systems.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 14 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-12 12:10:36 [updated_at] => 2019-07-10 14:26:45 [parent_id] => 3471 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => mazunlar-1520845447 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 14 [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [url] => se [type] => ) ) [pages] => Array ( [3471] => Array ( [id] => 3471 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı [parent_id] => [site_id] => 14 [external_link] => [lft] => 5 [rgt] => 16 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3471 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3446 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
Program Ç\u0131kt\u0131lar\u0131<\/th>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
1<\/td>\n\t\t\tMatematik, fen bilimleri ve yaz\u0131l\u0131m mühendisli\u011fi disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal\u0131 bilgileri, karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2<\/td>\n\t\t\tKarma\u015f\u0131k mühendislik problemlerini saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
3<\/td>\n\t\t\tKarma\u015f\u0131k bir sistemi, süreci, cihaz\u0131 veya ürünü gerçekçi k\u0131s\u0131tlar ve ko\u015fullar alt\u0131nda, belirli gereksinimleri kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasar\u0131m yöntemlerini uygulama becerisi. <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
4<\/td>\n\t\t\tYaz\u0131l\u0131m mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan karma\u015f\u0131k problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar\u0131 geli\u015ftirme, seçme ve kullanma becerisi; bili\u015fim teknolojilerini etkin bir \u015fekilde kullanma becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
5<\/td>\n\t\t\tKarma\u015f\u0131k mühendislik problemlerinin veya yaz\u0131l\u0131m mühendisli\u011fi disiplinine özgü ara\u015ft\u0131rma konular\u0131n\u0131n incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlar\u0131 analiz etme ve  yorumlama becerisi..<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
6<\/td>\n\t\t\tDisiplin içi ve çok disiplinli tak\u0131mlarda etkin biçimde çal\u0131\u015fabilme becerisi; bireysel çal\u0131\u015fma becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
7<\/td>\n\t\t\tTürkçe sözlü ve yaz\u0131l\u0131 etkin ileti\u015fim kurma becerisi; en az bir yabanc\u0131 dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yaz\u0131l\u0131 raporlar\u0131 anlama, tasar\u0131m ve üretim raporlar\u0131 haz\u0131rlayabilme, etkin sunum yapabilme, aç\u0131k ve anla\u015f\u0131l\u0131r talimat verme ve alma becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
8<\/td>\n\t\t\tYa\u015fam boyu ö\u011frenmenin gereklili\u011fi bilinci; bilgiye eri\u015febilme, bilim ve teknolojideki geli\u015fmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi..<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
9<\/td>\n\t\t\tEtik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yaz\u0131l\u0131m mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kullan\u0131lan standartlar hakk\u0131nda bilgi. <\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
10<\/td>\n\t\t\tProje yönetimi, risk yönetimi ve de\u011fi\u015fiklik yönetimi gibi, i\u015f hayat\u0131ndaki uygulamalar hakk\u0131nda bilgi; giri\u015fimcilik, yenilikçilik hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k; sürdürülebilir kalk\u0131nma hakk\u0131nda bilgi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
11<\/td>\n\t\t\tYaz\u0131l\u0131m mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel ve toplumsal boyutlarda sa\u011fl\u0131k, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve ça\u011f\u0131n mühendislik alan\u0131na yans\u0131yan sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar\u0131 konusunda fark\u0131ndal\u0131k<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
12<\/td>\n\t\t\tYaz\u0131l\u0131m alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanl\u0131 sistemlerin modellenmesi ve tasar\u0131m\u0131nda, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
13<\/td>\n\t\t\tYaz\u0131l\u0131m sistemlerinin analiz, tasar\u0131m, uygulama, do\u011frulama, geçerleme ve bak\u0131m süreçlerini uygulayarak geli\u015ftirilmesinde mühendislik yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 uygulama becerisi.<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Adequate knowledge in mathematics, science and subjects specific to the software engineering discipline; the ability to apply theoretical and practical knowledge of these areas to complex engineering problems.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying proper analysis and modeling techniques for this purpose.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to develop, select and utilize modern techniques and tools essential for the analysis and determination of complex problems in software engineering applications; the ability to utilize information technologies effectively.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to design experiments, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for the investigation of complex engineering problems or research topics specific to the software engineering discipline.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to work effectively in inter\/inner disciplinary teams; ability to work individually<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Effective oral and written communication skills in Turkish; the knowledge of at least one foreign language; the ability to write effective reports and comprehend written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and receive clear and understandable instructions.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Recognition of the need for lifelong learning; the ability to access information and follow recent developments in science and technology with continuous self-development<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to behave according to ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; knowledge of the standards utilized in software engineering applications<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowledge on business practices such as project management, risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation; knowledge on sustainable development.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowledge on the effects of software engineering applications on the universal and social dimensions of health, environment and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to apply algorithmic principles, mathematical foundations, and computer science theory in the modeling and design of computer-based systems with the tradeoffs involved in design choices.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

The ability to apply engineering approach to the development of software systems by analyzing, designing, implementing, verifying, validating and maintaining software systems.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 14 [start] => [end] => [created_at] => 2018-03-12 12:10:36 [updated_at] => 2019-07-10 14:26:45 [parent_id] => 3471 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => mazunlar-1520845447 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 14 [url] => se [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 14 [url] => se [name_tr] => Yazılım Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 45 [rgt] => 46 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1