PÇ1  

Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

CMPE225, CMPE341, CMPE251, SE322, SE328, MATH151, MATH152, MATH275,MATH276, PHYS101, PHYS102, CEAC105, IE220

PÇ2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

CMPE225, CMPE226, CMPE341, SE328, SE322, CMPE338,

 PÇ3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

CMPE226, SE494, CMPE341, SE212, SE321, SE344

PÇ4

Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

CMPE325, CMPE114, SE221, CMPE338,

PÇ5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

SE212, SE221, SE344, CMPE338

PÇ6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

SE494, CMPE341, SE212, SE321

PÇ7a

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

TURK401, TURK402, TURK201, TURK202

PÇ7b

En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

SE494, SE399, SE499, ENG101,ENG102, ENG201, ENG202, ENG301, ENG302

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

SE493, SE399, SE499, HIST111, HIST112, HIST221

PÇ9a

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

SE493, SE494, SE399, SE499

PÇ9b

Yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

SE494, SE493,

PÇ10a

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

SE399, SE499, SE324,

PÇ10b

Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.

SE399, SE499

PÇ10c

Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

SE399, SE499

PÇ11a

Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

SE494

PÇ11b

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

SE493

PÇ12

Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.

CMPE114

PÇ13

Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

CMPE325, CMPE113, CMPE114, CMPE225, SE494, CMPE109, SE112,SE221,SE321,SE345,SE344,SE322