Başlık

Öğrenci Adı

Tez Danışmanı

Y. Danışman

Tarih

Araştırma Tabanlı Yazılım Projeleri İçin Yeni Bir Yazılım Geliştirme Metodolojisi

İbrahim Cereci Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ziya Karakaya   

01.02.2019

3 Boyutlu vücut ve Yüz görüntülerinden Yaş ve Cinsiyet Tahmini

Seda Çamalan

Doç. Dr. Gökhan Şengül

 

30.6.2018

Sınıflandırma Algoritmalarının Cerrahların El Hareketleri Davranışları Üzerinden Beceri Seviyelerinin Tahmininde Kullanımı

Damla Topallı

Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

 

30.03.2018

Bağlam-Farkında Uyarlamalı Yazılım Sistemlerinde Göz-Hareketi Verisi ile Gözlemleme: Endoskopik-Nöroşirurji Eğitim Programları için Bir Durum Çalışması

Gonca G. M. Dalveren

Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

 

29.12.2017

Paralel, Genişletilebilir ve Genel Amaçlı Bir Sınır Eleman Yöntemi Uygulama Çerçevesinin Geliştirilmesi

Hakan Bayındır

Prof. Dr. Ali Yazıcı

Dr. Öğr. Üyesi Besim Baranoğlu

30.6.2017

Mobil Teknolojilerin Kullanılmasıyla Akıllı Bir Egzersiz Planlama ve Fiziksel Aktivite Tanıma Sistemi

Güler Kalem

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Turhan

 

30.07.2017

Bilgisayarlı Görme ve Makine Öğrenme'ye Dayalı Olarak Trapan Mavisi Boya Dışlama Tabanlı Işık Mikroskoplarının Otomatize Hücre Sayarına Uyarlanabilir Dönüşüm Yöntemi

Akın Özkan

Doç. Dr. Belgin İşgör

 

30.07.2017

Görme Engelli Hastalar için Akıllı bir Hastane Navigasyon ve Rehberlik Sistemi

Mustafa Kahraman

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Turhan

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Bostan

01.08.2016