Başlık

Öğrenci Adı

Tez Danışmanı

Y. Danışman

Tarih

Cerrahi Asistanların Beceri düzeylerinin Anlaşılması amacıyla Bilgisayar Tabanlı Simülasyon eğitim Ortamlarının Oluşturduğu El Hareketleri Verisine Makine Öğrenme Algoritmalarının Uygulanması

Gökçen Tonbul

Prof. Dr. Nergiz Çağıltay

Dr. Öğr. Üyesi Damla Topallı

23-06-2023

Çalışma Belleği Kapasitesinin Karmaşık Yazılım Modellerini Anlamaya Etkisinin Araştırılması   

Nergiz Sözen

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Say

 

14-07-2021

Görüntü Füzyonu Kullanarak Tıbbi Görüntülerden Gürültü Arındırma

Omer Subhi Sıddık Sıddık

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gökçay

 

15-05-2020

A Combined Approach of Clustering and Association Rule Mining for Customer Profiling in Video on Demand Services

Sinem Güney

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Turhan

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Peker

11.06.2020

Mikroservislerin Optimal Boyunu Hesaplama

Hülya Vural

Prof. Dr. Murat Koyuncu

 

24.01.2020

Bayesyan Ağları ve Bulanık Mantık Kullanılarak Zeki Öğretim Sistemi Geliştirilmesi

Afaf Muftah Adabashi

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Eryılmaz

Prof. Dr. Ali Yazıcı

10.04.2020

Araştırma Tabanlı Yazılım Projeleri İçin Yeni Bir Yazılım Geliştirme Metodolojisi

İbrahim Cereci

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ziya Karakaya

 

01.02.2019

3 Boyutlu vücut ve Yüz görüntülerinden Yaş ve Cinsiyet Tahmini

Seda Çamalan

Doç. Dr. Gökhan Şengül

 

30.6.2018

Sınıflandırma Algoritmalarının Cerrahların El Hareketleri Davranışları Üzerinden Beceri Seviyelerinin Tahmininde Kullanımı

Damla Topallı

Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

 

30.03.2018

Bağlam-Farkında Uyarlamalı Yazılım Sistemlerinde Göz-Hareketi Verisi ile Gözlemleme: Endoskopik-Nöroşirurji Eğitim Programları için Bir Durum Çalışması

Gonca G. M. Dalveren

Doç. Dr. Nergiz Çağıltay

 

29.12.2017

Paralel, Genişletilebilir ve Genel Amaçlı Bir Sınır Eleman Yöntemi Uygulama Çerçevesinin Geliştirilmesi

Hakan Bayındır

Prof. Dr. Ali Yazıcı

Dr. Öğr. Üyesi Besim Baranoğlu

30.6.2017

Mobil Teknolojilerin Kullanılmasıyla Akıllı Bir Egzersiz Planlama ve Fiziksel Aktivite Tanıma Sistemi

Güler Kalem

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Turhan

 

30.07.2017

Bilgisayarlı Görme ve Makine Öğrenme'ye Dayalı Olarak Trapan Mavisi Boya Dışlama Tabanlı Işık Mikroskoplarının Otomatize Hücre Sayarına Uyarlanabilir Dönüşüm Yöntemi

Akın Özkan

Doç. Dr. Belgin İşgör

 

30.07.2017

Görme Engelli Hastalar için Akıllı bir Hastane Navigasyon ve Rehberlik Sistemi

Mustafa Kahraman

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Turhan

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Bostan

01.08.2016