Neden Atılım Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği okumalıyım?

Bölümümüz 2005 yılında kurulmuştur ve Ankara’da ilk, Türkiye’de ikinci olarak kurulan Yazılım Mühendisliği Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Yazılım Mühendisliği bir çok bağımsız kuruluş tarafından "Geleceğin Mesleği" olarak gösterilmiştir. Bunun yanısıra, Yazılım Mühendisliği mesleğine ilgi ve sektörün yazılım  mühendislerine gereksinimi son 10 yılda yadsınamayacak bir oranda artmıştır. 

Bu tespitler çerçevesinde, Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde, kaliteli bir eğitim kadrosu ile birlikte eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüzde, yazılımın temel fazlarına (analiz, tasarım, geliştirme, sınama gibi) ve ilgili metodolojilere kapsamlı olarak odaklanıldığı gibi, Nesne-tabanlı Analiz ve Tasarım, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Kalite Güvencesi, Yazılım Gereksinim Mühendisliği, Yazılım Tasarım ve Mimarisi, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Sınama ve Model Güdümlü Yazılım Geliştirme gibi farklı uzmanlık alanı konularında da eğitim verilmektedir.

Bölümümüz müfredatı, yazılım sektörünün gereksinimleri doğrultusunda, büyük ölçekli yazılımların geliştirmesinin her aşamasında görev alabilecek niteliklerde mezunlar vermeye yöneliktir. Bölümümüz bünyesindeki Büyük Veri ve Bulut Bilişim Laboratuvarı, Mobil uygulamaların geliştirildiği MobiLab, Tıp Bilişimi araştırmaları için kurulmuş simülasyon laboratuvarı SimLAB, ve yazılım eğitim laboratuvarları, farklı yazılım araçlarını ve donanımlarını barındırmakta ve öğrencilerimizin güncel yazılım teknolojilerini ve araçlarını kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliğinden farkı nedir?

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği alanının altında oluşmuş ancak alanın yeterince olgunlaşması nedeniyle ayrı bir program olarak üniversitelerin fakültelerinde yer almış bir alandır. Yurt dışında Bilgisayar Bilimleri olarak da bilinmektedir. Benzer bir şekilde Yazılım Mühendisliği alanı da Bilgisayar Mühendislikleri çalışmalarının altında olgunlaşmış, ancak günümüzde yazılım süreçlerinin kapsam ve uygulama alanlarının gelişmesi ile ayrı bir alan olarak çalışmalarını sürdürmesi gereksinimi doğmuştur. Bilgisayar Mühendisliği alanında bilgisayar sistemlerinin donanım ve elektronik aksamına yönelik çalışmaları yoğun olarak yürütülmektedir. Yazılım mühendisliği alanı çalışmaları ise, yazılım süreçleri ile ilgili gereksinimlerin belirlenmesi, tasarımların gerçekleştirilmesi, geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, gerekli testlerin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına en verimli şekilde cevap verebilecek yazılım sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını kapsar. Özellikle ülkemizde bacasız sanayi olarak adlandırılan yazılım sektöründe çalışacak kalifiye eleman ihtiyacı son derece yüksektir. 

Mezun olduktan sonra nerelerde iş bulabilirim?

Günümüzde yazılım günlük yaşantımız içindeki tüm işlerin kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yazılımlar günümüzde, cep telefonlarının kullanımından, evimizdeki her türlü aletin kullanımına kadar günlük hayatın içindedir. Dolayısıyla, tüm mesleki uygulamalarda, üretim süreçlerinde yazılımlar, mevcut sistemlerin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Bölümümüzden mezun olan bir yazılım mühendisi sektörde yazılım evlerinde yazılım geliştirici olarak çalışabileceği gibi, mevcut yazılımların destek ve geliştirilme süreçlerine destek verebilir ya da farklı alanlarda uzmanlığa sahip kişilerin günlük işlerinin özel yazılımlar ile desteklenmesini sağlayacak şekilde sektördeki tüm alanlarda çalışabilir. Dolayısıyla mezunlarımız yazılım ve araştırma-geliştirme firmalarında (Teknoparklarda)  çalışabildiği gibi, bilgisayar ve yazılım teknolojilerine odaklanan ya da bu teknolojilerden yararlanan her kurumda (bankalar, sağlık kurumları, özel ya da kamu kurumlarının bilgi işlem merkezleri, Telekom firmaları, üniversiteler gibi) çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız kendi şirketlerini kurup oyun, sağlık, güvenlik gibi birçok alanda yazılım üretmektedir. Mezunlarımızın halen çalışmakta oldukları iş ortamları ile ilgili bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
https://www.atilim.edu.tr/tr/se/page/3442/mezunlar

Bölümün 2020 kontenjanı nedir? 

Bölümümüzün bu sene 9 adet %100 burslu ve 54 adet %25  burslu kontenjanı bulunmaktadır. Ayrıca Bölümümüzü tercih eden tüm %25 burslu öğrencilere eğitimleri boyunca ek olarak  %15 Tercih Bursu verilecektir.

Ortak Eğitim programı zorunlu mu? Başvuru Koşulları Nelerdir?

Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programı, üniversitemizin ortak eğitim programına dâhil olmuş bir programdır. Ortak Eğitim Programına katılım zorunlu değildir. Bu programın ön koşullarını sağlayan öğrencilerimizin başvuruları değerlendirilerek ortak eğitim programına alınmaları mümkün olur. Ortak eğitim programımızın başvuru koşulları ve program ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3042/ortak-egitim
 
Bölümünüzde staj mecburi mi?

Öğrencilerimiz ikinci sınıfın sonunda 20 iş günü, üçüncü sınıfın sonunda ise 30 iş günü süren iki adet staj yapmak zorundadır.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Yazılım Mühendisliği Bölümünde kayıtlı yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 7 Öğretim Üyesi, 1 Dr. Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır.

Erasmus kapsamında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus+ Değişim Programı kapsamındadır. Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün Erasmus anlaşması bulunan üniversite ve ülke bilgileri aşağıda verilmiştir.

Üniversite

Ülke

Graz University of Technology

Avusturya

University of Ostrava

Çek Cumhuriyeti

University of Hradec Kralove

Çek Cumhuriyeti

University of Pardubice

Çek Cumhuriyeti

University of Roskilde

Danimarka

Institut National Universitaire Champollion

Fransa

Stockholm Univeristy

İsveç

Ventspils University College

Letonya

University of Malta

Malta

Poznan University of Technology

Polonya

University Economy In Bydgoszcz

Polonya

Radom Academy of Economics

Polonya

Lublin University of Technology

Polonya

Technical University of Cluj Napoca

Romanya

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Ukranya

Megatrend University

Sırbistan

The Universidad Politécnica de Madrid

İspanya

Kaç mezun verdiniz? Mezunlarınızla irtibat halinde misiniz?

Bölümümüz 285 mezun vermiştir. Mezunlarımızla LinkedIn, Facebook ve e-posta aracılığıyla her zaman iletişim halindeyiz.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans ve doktora yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.

Bölümünüz akredite edildi mi?

Yazılım Mühendisliği Bölümümüz MÜDEK tarafından 30 Eylül 2022 tarihine kadar akredite edilmiş ve Avrupa’da geçerli EUR-ACE etiketi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Türkiye’de ilk kez akredite olan Yazılım Mühendisliği Bölümü’dür.