ECTS - - Çeviri Bilim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Dersler hukuk, AB, uluslararası ilişkiler, terimce, çeviri kuramı, dilbilim gibi alanlarda çeviri içeren çalışmalardan oluşur. Derslerde çeviriye yönelik çalışmalar, metinler üzerinde yoğun dil, anlam, bilgi, kavram, terim gibi çalışmaları da gerekli kılar. Dersler konu anlatımı, metin çözümlemesi, dil, anlama, araştırma ve öğrenci sunumları biçiminde, seminer odasında ve teknik donanım eşliğinde yapılır.