AKTS - Bulut Bilişim ve Sanallaştırma

Bulut Bilişim ve Sanallaştırma (CMPE433) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bulut Bilişim ve Sanallaştırma CMPE433 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Bulut Bilişim ve sanallaştırma hakkında bilgi vermektir. Derste Bulut Bilişimin ve Sanallaştırmanın temelleri ticari ve teknolojik açıdan incelenmektedir. Tek bir fiziksel sistem üzerinde birden fazla mantıksal unsur oluşturmak sureti ile gerçekleştirilen İşletim Sistemi, sunucu, depolama ve ağ sanallaştırması gibi sanallaştırma türleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca, Bulut Bilişimin ve sanallaştırmanın ticari faydaları, maliyetleri ve güvenlik etkileri de ele alınacak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bulut Bilişim kavramını ve arkasındaki teknolojileri tanımlayabilmek.
  • Bulut Bilişim ve sanallaştırmanın faydalarını ve maliyetlerini açıklayabilmek,
  • Hipervizör, kısmi-sanallaştırma, tam sanallaştırma ve donanım destekli sanallaştırma tekniklerini açıklayabilmek,
  • Bulut veya fiziksel makine ortamında birden çok Sanal Makine oluşturmak ve kullanmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak,
  • Bulut Bilişim ve sanallaştırmanın güvenlik etkilerini açıklamak
Dersin İçeriği Bulut bilişimin tanımı, bulut türleri, hizmetler ve dağıtım modelleri, sanallaştırma türleri, donanım sanallaştırması, hipervizörler, işletim sistemi sanallaştırması, sunucu sanallaştırması, masaüstü sanallaştırması, depolama sanallaştırması, uygulama sanallaştırması, faydalar ve maliyetler, güvenlik konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bulut Bilişimin temelleri Bölüm 1 (Kitap 1)
2 Bulut Bilişimin Yapı Taşları Bölüm 2 (Kitap 1)
3 Hizmet ve Dağıtım Modelleri Bölüm 1 & 2 (Kitap 1)
4 Ticari Faydaları Bölüm 3 (Kitap 1)
5 Anahtar teknoloji: Sanallaştırma Bölüm 1 & 2 (Kitap 2)
6 Sanal Makine ve Hypervizörler Kısım 1 (Kitap 2)
7 Tam Sanallaştırma, Kısmi Sanallaştırma, Internet kaynakları
8 Ağ Sanallaştırması Bölüm 1 (Referams Kitap)
9 Depolama Sanallaştırması Bölüm 11 (Kitap 2)
10 Sunucu Sanallaştırması Bölüm 9 (Kitap 2)
11 Sanallaştırmanın Ticari Faydaları ve Maliyeti Bölüm 12,13 (Kitap 2)
12 Sanallaştırılmış Veri Merkezine geçiş Bölüm 16 (Kitap 2)
13 Sanallaştırılmış Veri Merkezinden Bulut Ortamına Geçiş Bölüm 5 (Kitap 1)
14 Güvenlik Konuları Bölüm 14 (Kitap 2)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Definitive Guide to Cloud Computing Author : Dan Sullivan
2. Practical Virtualization Solutions: Virtualization from the Trenches, Kenneth Hess & Amy Newman, ISBN-10: 0137142978 ISBN-13: 9780137142972
Diğer Kaynaklar 3. SDN and NFV Simplified Jim Doherty

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; X
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; X
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; X
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125