ECTS - - Bilgisayar Mühendisliği

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği ilgili Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Önceki Öğrenmelerin Tanınması ile ilgili yönergeye  https://www.atilim.edu.tr/tr/home/page/113/mevzuat adresinden ulaşılabilir.