ECTS - - Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği bölümü kısaca bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım birimlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve bakımını içeren bir meslek dalıdır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1998 yılında kurulmuş olup öğrenci ve öğretim üyesi sayısı bakımından halen Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki en büyük bölümdür. Bölüm akademik personeli iyi tanınan ulusal ve uluslararası kurumlardan diploma almış elemanlardan oluşmaktadır. Eğitim, araştırma ve sosyal alanlarda kendisini mükemmelliğe adamış olması nedeniyle, Bölümümüz en yeni öğretim yöntemlerini ve laboratuar tekniklerini yakından izlemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin bilgisayar alanında mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkin çözümler üretebilen ve yeni yönelimler sağlayan nitelikli bireyler haline gelmesi için, onlarla etkili bir ilişki geliştirmeyi ve yararlı bir ortam yaratmayı amaçlamaktayız. Bölümün akademik kadrosu aynı zamanda bilimsel araştırma, danışmanlık ve toplum hizmetleri konularında etkin bir şekilde görev almaktadır.

Lisans programımız özenle hazırlanmış olup mezuniyetten sonraki çalışma ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde uluslararası standartlara göre periyodik olarak güncellenmektedir. Müfredatımız öğrencilerin laboratuar ortamlarında bilgisayar ve yazılım sistemlerini geliştirmek ve bakımını sağlamak gibi önemli konularda bilgi kazanmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan derslerin bir diğer amacı ise, öğrencilere teknik bilgi öğretmenin yanı sıra, onların ekip çalışması, iletişim ve liderlik becerilerini ve kendi başlarına yeni bilgi edinme yeteneklerini geliştirmektir. Bu çerçevede lisans öğrencilerimiz, mezuniyetten önce deneyim kazanmak üzere, öğretim elemanlarının gözetiminde, proje tabanlı dersler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmektedirler.

Bölümümüz aynı zamanda "tezli" veya "tezsiz" opsiyonlu yüksek lisans (MS) programına da sahiptir. Yüksek lisans programındaki derslerin çoğu, endüstrinin gereksinimlerini karşılayacak ve öğrencileri teknolojideki en son gelişmelerle donatacak şekilde tasarlanmıştır. Bu programa başvuran ve bilgisayar mühendisliği derecesine sahip olmayan veya bu disiplinin esasları konusunda deneyim sahibi olmayan öğrencilerin, bilgisayar mühendisliğinin bazı alanlarında bilimsel hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu programın mezunlarının çoğu özel ve kamu sektöründeki çeşitli kuruluşlarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çalışmaktadır. Yüksek lisans programının mezunlarından bazıları ise gerek Atılım Üniversitesinde gerekse diğer kurumlarda Doktora (PhD) öğrenimi ile kariyerlerine devam etmektedirler.