AKTS - Bilgisayar Programlama I

Bilgisayar Programlama I (CMPE113) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama I CMPE113 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders C programlama dili kullanılarak problem çözme kabiliyeti kazandırma amacındadır. Bu ders; algoritma geliştirme, sıralı, seçme ve döngü komutlarını kullanma ve modüler programlama geliştirme konularını içermektedir. Ayrıca bu dersle öğrencilere okunabilir, yeterli dokümana sahip program yaratabilme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problem çözümü için algoritma geliştirme
  • Seçme komutlarını kullanma
  • Döngü komutlarının uygulanma
  • Modüler programlama ve fonksiyon tasarımını açıklayabilme
  • Okunabilir, yeterli dokümana sahip program yaratabilme
Dersin İçeriği Algoritma geliştirme, C dili temel yapıları, seçme komutları, döngü komutları, standart kütüphane fonksiyonları, fonksiyon yaratma, parametre geçirme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Programlamaya Giriş Bölüm 1 (ders kitabı)
2 Algoritma Geliştirme (pseudo kod ve flowchart) Bölüm 1,3
3 Algoritma Geliştirme (pseudo kod ve flowchart) Bölüm 1,3
4 Algoritma Geliştirme (pseudo kod ve flowchart) Bölüm 1,3
5 C programının genel yapısı Bölüm 2
6 C programının genel yapısı Bölüm 2
7 Seçme komutları Bölüm 4
8 Seçme komutları Bölüm 4
9 Döngü komutları Bölüm 5
10 Döngü komutları Bölüm 5
11 Döngü komutları Bölüm 5
12 Fonksiyonlar Bölüm 6
13 Fonksiyonlar Bölüm 6
14 Değer parametresi geçişi Bölüm 6
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Problem Solving and Program Design in C, J. R. Hanly, E. B. Koffman, 6th Edition, Pearson, 2010
Diğer Kaynaklar 2. 1. C Programming Problem Book, A.Yazici, C.Turhan, C.F. Selbes, Atilim University.
3. 2. C: How to Program, H.M.Deitel, P.J.Deitel, 2nd Edition, Prentice-Hall
4. 3. C Programming: A Modern Approach, K. N. King, W.W.Norton&Company, 2nd Edition.
5. 4. C Programming Language, B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, 2nd Edition Prentice Hall Software.
6. 5. Programming in C, S.Kochan,3rd Edition, Sams.
7. 6. C: The Complete Reference, H. Schildt, 4th Edition McGraw-Hill Osborne Media

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 1 1 1
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 93