AKTS - Veritabanı Sistemleri ve Programlama

Veritabanı Sistemleri ve Programlama (CMPE343) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veritabanı Sistemleri ve Programlama CMPE343 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE341
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, veritabanı sistem ve programlarının ileri konu ve tekniklerini işlemektir. OODB konularına da giriş yapılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yürütme işlemleri ve veritabanı güvenliği ile ilgili esasları tartışma
  • Organizasyonel veritabanı konuları, bileşenleri, yapıları, erişimi, güvenliği ve yönetimi
  • Fonksiyonel veritabanı sistemlerini uygun veritabanı programlama dilleri kullanarak uygulama
  • Nesne ilişkili ve diğer veri modellerini karşılaştırma
Dersin İçeriği Veritabanlarında eş zamanlı işlemler, hareket işleme ve eş zamanlı kontrol, veritabanı kurtarma, güvenlik ve yetkilendirme, veritabanı programlamaya giriş, nesne tabanlı veritabanı konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareket Bölüm 15 (Ders Kitabı)
2 Eş zamanlı kontrol 1 Bölüm 16
3 Eş zamanlı Kontrol 2 Bölüm 16
4 İyileştirme sistemleri 1 Bölüm 17
5 İyileştirme sistemleri 2 Bölüm 17
6 Veritabanı Programlamaya Giriş (PL/SQL) 1 Ana ders kitabı2
7 Veritabanı Programlamaya Giriş (PL/SQL) 2 Ana ders kitabı2
8 Sorgulama İşlemi ve Optimizasyon Bölüm 13-14
9 Veritabanlarında eş zamanlı operasyonlar 1 Bölüm 15-16
10 Veritabanlarında eş zamanlı operasyonlar 2 Bölüm 15-16
11 İnternet Veritabanı Ortamı Bölüm 10 (Ana ders kitabı 2)
12 Scripting dillerine giriş Ders Notları
13 Nesne Tabanlı Veritabanı Konuları 1 Bölüm 9
14 Nesne Tabanlı Veritabanı Konuları 2 Bölüm 9.6-9.9

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Database Systems Concepts, Silberschatz, Abraham, Korth, Henry F.  Sudarshan, S., 4th Ed., Mc-Graw-Hill, 2001
2. Oracle 8i: A Practical Guide to SQL, PL/SQL, and Developer 6, Ali Yazıcı and Aydın Şekihanov, Atılım Yayınları, 2001
Diğer Kaynaklar 3. Modern Database Management By: J. A. Hoffer, M. B. Prescott, F. R McFadden, 8th Edition, ISBN: 013221211-0
4. Introduction to Relational Database and SQL Programming, C Allen, S. Chatwin, C. A. Creary, ISBN: 0-07-222924-1
5. Database Systems, 2nd ED., Garcia-Molina, Dllman, Widom, ISBN: 0-13-135428-0
6. An Introduction Database Systems, by C. J. Date, ISBN 032118956-6
7. Database Management System, R. Ramakrishnan, ISBN: 007-005775-9

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 2 30
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; X
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; X
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 131