AKTS - Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama (CMPE225) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nesne Tabanlı Programlama CMPE225 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE114
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders sınıf objelerinin özellik ve davranışlarıyla nasıl soyutlanacağını öğretir. Öğrenciler, gerçek dünya objelerinin nasıl programlanacağını kavrayarak nesne tabanlı programlamanın üç önemli bileşeni olan sarma, miras ve çok biçimlilik konseptlerini UML ve C++ kullanarak uygularlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerçek dünyayı modelleyen programlama metodunu UML kullanarak açıklamak
  • Sarma, miras ve çok biçimlilik kavramlarını uygulamak
  • Fonksiyon ve operatör yüklemeyi kullanmak
  • Kural dışı durum işlemeyi kullanmak
  • Fonksiyon ve sınıf şablonlarını uygulamak
  • Nesne tabanlı metodolojiyi programlamada kullanmak
Dersin İçeriği Veri tipleri, ifadeler ve komutlar, fonksiyon ve kapsam kuralları, sınıf tanımı, miras, çok biçimlilik, isim yüklemesi, şablonlar, kural dışı durum işleme, girdi/çıktı, nesne tabanlı kavramların UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nesne Tabanlı programlamaya giriş (UML ile) Bölüm 1 (Ders Kitabı 1) Bölüm 4 (Kaynak Kitap 1)
2 Nesne Tabanlı Yaklaşım ve UML Bölüm 5, 12 (Kaynak Kitap 1)
3 C'den C++'a geçiş Bölüm 2,4 (Ders Kitabı 1)
4 Sınıflar ve veri soyutlama Bölüm 10 (Ders Kitabı 1)
5 Sınıflar ve veri soyutlama Bölüm 10 (Ders Kitabı 1)
6 Operator yüklemesi Bölüm 11 (Ders Kitabı 1)
7 Miras Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
8 Miras Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
9 Sanal fonksiyonlar ve çok biçimlilik Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
10 Sanal fonksiyonlar ve çok biçimlilik Bölüm 15 (Ders Kitabı 1)
11 Girdi/Çıktı Bölüm 6 (Ders Kitabı 1)
12 Şablonlar Bölüm 17 (Ders Kitabı 1)
13 Kural dışı durum işleme Bölüm 16 (Ders Kitabı 1)
14 Dosya işleme Bölüm 16 (Ders Kitabı 1)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Problem Solving with C++, Walter Savitch, Addison-Wesley Publishing, 6th Edition.
Diğer Kaynaklar 2. C++: How To Program, H.M. Deitel and P.J. Deitel,Prentice-Hall, 6th Edition.
3. C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, D.S. Malik, Course Technology, 4th Edition.
4. A Complete Guide to Programming in C++,Ulla Kirch-Prinz, Peter Prinz, Jones and Bartlett Publishers,1st Edition.
5. The C++ Programming Language, B.Stroustrup, Addison-Wesley 3rd Edition.
6. Practical C++ Programming, S. Oualline, O'Reilly Media, Inc.; , 2nd Edition
7. Object Oriented Systems Analysis and Design using UML, Bennett, McRobb & Farmer, 4th Ed., McGraw Hill, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 12 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 205