AKTS - Ayrık Hesaplamalı Yapılar

Ayrık Hesaplamalı Yapılar (CMPE251) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ayrık Hesaplamalı Yapılar CMPE251 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bilgisayar Bilimleri için temel olan matematiksel kavramların öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matematiksel uslamlama, kombinatorik analiz, ayrık yapıları uygulama
  • Ayrık yapılar ve algoritma ile düşünebilmenin anlaşılması
  • Matematiksel düşünce yeteneğinin uygulanması
  • Problemleri matematiksel yapılar ile formüle etme
Dersin İçeriği Hesaplamalı matematiğin temel matematiksel nesneleri: kümeler kalkülüsü; seriler, ilişkiler, fonksiyonlar ve bölümlemeler; tümdengelimli matematiksel mantık: ispat teknikleri; ayrık sayı sistemleri; sonuç çıkarma ve özyenileme; grafikler ve alt grafikler; ağaç yapıları; grafiklerin düzlemselliği; kaplama problemleri; patika problemleri; yönlendiril

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel konular: Mantık, kümeler ve fonksiyonlar. Ana ders kitabından, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3
2 Temel konular: Mantık, kümeler ve fonksiyonlar. Bölüm 1.4, 1.5, 1.6.
3 Temel konular: Mantık, kümeler ve fonksiyonlar Bölüm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
4 Temel konular: Algoritmalar, tam sayılar ve matriksler. Bölüm 3.1, 3.2, 3.3.
5 Temel konular: Algoritmalar, tam sayılar ve matriksler. Bölüm 3.4, 3.5
6 Temel konular: Algoritmalar, tam sayılar ve matriksler. Bölüm 3.6, 3.8.
7 Matematiksel uslamlama Bölüm 4.1.
8 Matematiksel uslamlama Bölüm 4.3.
9 Sayma Bölüm 5.1, 5.2.
10 Sayma Bölüm 5.3
11 İlişkiler Bölüm 8.1, 8.3.
12 Grafikler Bölüm 9.1, 9.2.
13 Grafikler Bölüm 9.3, 9.4, 9.5.
14 Ağaç yapıları Bölüm 10.1
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Discrete Mathematics and Its Applications, K.H. Rosen, 7th. Edition, McGraw-Hill, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Discrete Mathematics, K.A. Ross, C.R.B. Wright, Fourth Edition, Prentice Hall, 1999.
4. Discrete and Combinatorial Mathematics, An Applied Introduction, R.P. Grimaldi, Fifth Edition, Addison Wesley, 2003.
5. Discrete Mathematics, R. Johnsonbaugh, Seventh Edition, Prentice Hall, 2008
6. Discrete Mathematics with Applications, S.S.Epp, First Edition, Thomson, 2003.
7. Discrete Mathematics with Combinatorics, J.A.Anderson, Second Edition, Prentice Hall, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 55
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 172