AKTS - Görsel Programlama

Görsel Programlama (CMPE312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Görsel Programlama CMPE312 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin hedefi modern programlamada genellikle ihtiyaç duyulan görsel programlama yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel programlama araçlarını, menüler ve araç çubuklarında bulunan komutları ile birlikte kullanabilme becerisini gösterebilir
  • Olay Güdümlü programlamada temsilci ve olay kullanımını bilir ve kullanabilir
  • Tekli Doküman Arayüzlü ve Çoklu Doküman Arayüzlü uygulama geliştirmede form, diyalog ve diğer grafik arayüzü araçlarını kullanabilir
  • Yeni ve özel Grafiksel Kullanıcı Arayüzü bileşenlerini yaratabilir ve kullanabilir
  • Bileşenler ve iş parçacıkları arasındaki mesaj iletimi mekanizmalarını bilir
  • Görsel Programlama tasarimi ve geliştirilmesi yeteneğini menü eve altmenü'lere sahip uygulama projesi geliştirerek kullanabilir
  • Görsel Programlama Ortamlarını kullanarak görsel program geliştirebilir
Dersin İçeriği Nesne yönelimli programlaya tekrar bakış; görsel programlamanın temel taşları: değer türleri, operatör yeniden tanımlama, olağandışı durum ve olay işleme; grafiksel kullanıcı arayüzü çerçeve yapılarını kullanım; dosya ve XML tabanlı verilerle çalışma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görsel programlama temellerini gözden geçirme Kısım 1 (Ders kitabı)
2 Görsel programlama temellerini gözden geçirme Kısım 1
3 Nesne Yönelimli programlamayı gözden geçirme Kısım 2
4 Nesne Yönelimli programlamayı gözden geçirme Kısım 2
5 Microsoft .NET Programa'nın temelleri Bölüm 4,5,6
6 Olağandışı durum işleme Bölüm 11
7 Diziler ve kolleksiyonlar Bölüm 8
8 Diziler ve kolleksiyonlar Bölüm 8
9 İnheritance (kalıtım) Bölüm 11
10 İnheritance (kalıtım) Bölüm 11
11 Polimorfizm Bölüm 12
12 Polimorfizm (Devam) Bölüm 12
13 Diyalog Kutuları ve Kontroller Bölüm 13
14 Diyalog Kutuları ve Kontroller (devam) Bölüm 14
15 Grafiksel çıktı, dosyalarla çalışma Bölüm 15
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microsoft Visual C# 2008: An Introduction to Object Oriented Programming, Joyce Farrell, Third Edition, 2009, ISBN:1-4239-0255
Diğer Kaynaklar 2. 1. Microsoft Visual C# .NET (Step by Step) by John Sharp, Jon Jagger, Microsoft Press, 2002, ISBN : 0-7356-1289-7
3. 2. Ivor Horton's Beginning Visual C++ 2005, ISBN : 0-7645-7197-4
4. 3. Programming Windows®, Fifth Edition , Charles Petzold, ISB : 1-57231-995-X
5. 4. Microsoft Visual C++, .NET Deluxe Learning Edition, Microsoft Corporation, ISB : 0-7356-1908-5
6. 5. Visual Basic 2008 , How to Program by P.J.Deitel, H.M.Deitel, ISBN-13: 978-0-13-715536-1

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; X
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 1 5 5
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 120