AKTS - Dijital Sinyal İşleme

Dijital Sinyal İşleme (CMPE463) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dijital Sinyal İşleme CMPE463 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciyi sinyal işleme temel kavram ve yaklaşımlarıyla tanıştırmaktır. Dersi almak yoluyla öğrenci dijital sinyal işleme algoritma ve filtrelerine ilişkin tecrübe edinecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Verilen bir problem için dijital sinyal işleme algoritması ve filtresi tasarlayıp gerçekleştirebilme.
  • Verilen bir problem için uygun dijital sinyal işleme tekniğine karar verme ve uygulama.
Dersin İçeriği Sinyal ve sistemlerin ayrık-zaman bölgesi ve frekans bölgesi gösterimleri, örnekleme ve tekrar oluşturma, DFT, FFT, z-dönüşüm, filre tasarım teknikleri, sonlu kelime uzunluğu etkileri, 2-boyutlu filtreleme, sayısal sinyal işleme uygulamaları, bazı sayısal sinyal işleme işlemcilerinin programlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş : Sinyaller ve Sistemler ve Sinyal İşleme; Ayrık zaman domain’indeki sinyallerin sınflandırılması ve gösterimi; Doğrusal ve zaman-değişimsiz sistemler Kısım 1-2 (Ders Kitabı)
2 Fark Eşitlikleri; Frekans cevabı Kısım 1-2
3 Örnekleme ve Tekrar Oluşturma Ayrık Fourier transformasyonu ( DFT ) Kısım 9
4 Örnekleme ve Tekrar Oluşturma Ayrık Fourier transformasyonu ( DFT ) Kısım 9
5 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
6 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
7 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
8 Hızlı Fourier Transformasyonu ( FFT ) z- transformasyonu Filtrelerin frekans ve zaman domain’i cevapları Kısım 3-8
9 Dijital filtre tasarımı, FIR ve IIR filtreleri Dijital Filtre Yapıları Sonlu kelime uzunluğu etkileri Kısım 8-9-10 (Kaynak 1)
10 Dijital filtre tasarımı, FIR ve IIR filtreleri Dijital Filtre Yapıları Sonlu kelime uzunluğu etkileri Kısım 8-9-10 (Kaynak 1)
11 Dijital filtre tasarımı, FIR ve IIR filtreleri Dijital Filtre Yapıları Sonlu kelime uzunluğu etkileri Kısım 8-9-10 (Kaynak 1)
12 2- Boyutlu Filtreleme Dijital Sinyal İşleme uygulamaları Dijital Sinyal İşleme işlemcileri Kısım 15 (Kaynak 1)
13 2- Boyutlu Filtreleme Dijital Sinyal İşleme uygulamaları Dijital Sinyal İşleme işlemcileri Kısım 15 (Kaynak 1)
14 2- Boyutlu Filtreleme Dijital Sinyal İşleme uygulamaları Dijital Sinyal İşleme işlemcileri Kısım 15 (Kaynak 1)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John G. Prokis and Dimitris G. Manolakis, “Digital Signal Processing : Principle, Algorithms and Applications” Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (USA), 3rd Ed., 1996.
Diğer Kaynaklar 2. 1. S. K. Mitra, “Digital Signal Processing : A Computer-Based Approach” Mc Graw Hill Co. Inc., NY (USA), 1998.
3. 2. P. Lapsley, J. Bier and E.A. Lee ‘’ DSP Processor Fundamentals : Architectures and Features ‘’ IEEE Press, New York( USA ), 1997
4. 3. Lawrence R. Rabiner and Bernard Gold “Theory and Application of Digital Signal Processing” Prentice Hall, NJ (USA), 1975.
5. 4. C. Sidney Burrus, Computer-Based Exercises for Signal Processing Using Matlab, Prentice Hall, 1994. Matlab for Students, Prentice Hall, 1994. (for various formats).
6. 5. R.G.Lyons, “Understanding Digital Signal Processing (2nd Edition)”, Prentice-Hall, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126