AKTS - Dijital Görüntü İşleme

Dijital Görüntü İşleme (CMPE464) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dijital Görüntü İşleme CMPE464 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı : • 1 boyutlu ve iki boyutlu sinyalleri tanımlamak, • Uzay bölgesi ve frekans bölgesi sinyallerini tanımlamak, • Görüntü analizinde kullanılan teorilere ve matematiksel yöntemlere giriş yapmak, • Sayısal görüntü işlemede günümüzde kullanılan analitik araç ve yöntemleri tanıtmak, • Öğrencilerin bu araçları görüntü onarma, iyileştirme ve sıkıştırmada kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayısal görüntülerin alınması, gösterilmesi, değiştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili teorik ve algoritmik prensipleri oluşturmak
  • Görüntü analizinde, özellikle dönüşüm teorileri (uzay alanında olduğu kadar, frekans alanında da), görüntü iyileştirme yöntemleri, görüntü sıkıştırma ve örüntü tanıma konularında temel matematiksel kavramlarının kullanımını açıklamak
  • Görüntü işleme ile yeni kavramları verimli şekilde birleştirecek beceri geliştirmek
Dersin İçeriği Sinyal ve görüntü işlemeye giriş, sayısal görüntü işlemeye genel bakış, ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri, örnekleme, yeniden canlandırma ve sayısallaştırma, sayısal görüntü gösterimi, görüntü dönüşümleri, iyileştirme, onarma, parçalama ve tanımlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinyaller ve sistemlere giriş Diğer kaynaklar
2 1 boyutlu ve iki boyutlu sinyaller ve sinyal işleme temelleri Diğer kaynaklar
3 İki boyutlu sinyallerde örnekleme ve nicemleme Diğer kaynaklar
4 Dijital görüntü işlemeye temel bakış Bölüm 1 (ana kaynak)
5 Temel bilgiler Bölüm 1-2
6 Yoğunluk dönüşümü ve uzaysal filtreleme Bölüm 2
7 1-boyutlu ve 2-boyutlu sinyallerin işlenmesi, Frekans bölgesinde görüntü işleme, Hızlı Fourier Dönüşümü’nün matematiksel temelleri Bölüm 2
8 Görüntü iyileştirme Bölüm 3-4
9 Görüntü onarma Bölüm 5
10 Renkli görüntü işleme Bölüm 6
11 Görüntü sıkıştırma Bölüm 8
12 Morfolojik görüntü işleme Bölüm 9
13 Görüntü bölümleme Bölüm 10
14 Nesne tanıma Bölüm 12

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Digital Image Processing, Addison-Wesley, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. 1. Jain, A. K., Fundamentals of digital Image Processing, Prentice-Hall.
3. 2. Castleman, K. R., Digital Image Processing, Prentice Hall.
4. 3. John G. Prokis and Dimitris G. Manolakis, “Digital Signal Processing: Principle, Algorithms and Applications” Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ (USA), 3rd Ed., 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 8 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 129