ECTS - - Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y. Lisans

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı bir yandan üniversitelerin bilgisayar ve bilişim ile ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin belli konularda üst düzey bilgi edinerek uzmanlaşmasına, diğer tarafta farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilerin bu alanda yeterli alt yapı bilgisini edinerek belli konularda uzmanlaşmalarına olanak yaratmak ve böylece yukarıda belirtilen açığın giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.