ECTS - - Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y. Lisans

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli ya da Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.