AKTS - Bulut Bilişim ve Sanallaştırma

Bulut Bilişim ve Sanallaştırma (CMPE433) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bulut Bilişim ve Sanallaştırma CMPE433 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Bulut Bilişim ve sanallaştırma hakkında bilgi vermektir. Derste Bulut Bilişimin ve Sanallaştırmanın temelleri ticari ve teknolojik açıdan incelenmektedir. Tek bir fiziksel sistem üzerinde birden fazla mantıksal unsur oluşturmak sureti ile gerçekleştirilen İşletim Sistemi, sunucu, depolama ve ağ sanallaştırması gibi sanallaştırma türleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca, Bulut Bilişimin ve sanallaştırmanın ticari faydaları, maliyetleri ve güvenlik etkileri de ele alınacak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bulut Bilişim kavramını ve arkasındaki teknolojileri tanımlayabilmek.
  • Bulut Bilişim ve sanallaştırmanın faydalarını ve maliyetlerini açıklayabilmek,
  • Hipervizör, kısmi-sanallaştırma, tam sanallaştırma ve donanım destekli sanallaştırma tekniklerini açıklayabilmek,
  • Bulut veya fiziksel makine ortamında birden çok Sanal Makine oluşturmak ve kullanmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak,
  • Bulut Bilişim ve sanallaştırmanın güvenlik etkilerini açıklamak
Dersin İçeriği Bulut bilişimin tanımı, bulut türleri, hizmetler ve dağıtım modelleri, sanallaştırma türleri, donanım sanallaştırması, hipervizörler, işletim sistemi sanallaştırması, sunucu sanallaştırması, masaüstü sanallaştırması, depolama sanallaştırması, uygulama sanallaştırması, faydalar ve maliyetler, güvenlik konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bulut Bilişimin temelleri Bölüm 1 (Kitap 1)
2 Bulut Bilişimin Yapı Taşları Bölüm 2 (Kitap 1)
3 Hizmet ve Dağıtım Modelleri Bölüm 1 & 2 (Kitap 1)
4 Ticari Faydaları Bölüm 3 (Kitap 1)
5 Anahtar teknoloji: Sanallaştırma Bölüm 1 & 2 (Kitap 2)
6 Sanal Makine ve Hypervizörler Kısım 1 (Kitap 2)
7 Tam Sanallaştırma, Kısmi Sanallaştırma, Internet kaynakları
8 Ağ Sanallaştırması Bölüm 1 (Referams Kitap)
9 Depolama Sanallaştırması Bölüm 11 (Kitap 2)
10 Sunucu Sanallaştırması Bölüm 9 (Kitap 2)
11 Sanallaştırmanın Ticari Faydaları ve Maliyeti Bölüm 12,13 (Kitap 2)
12 Sanallaştırılmış Veri Merkezine geçiş Bölüm 16 (Kitap 2)
13 Sanallaştırılmış Veri Merkezinden Bulut Ortamına Geçiş Bölüm 5 (Kitap 1)
14 Güvenlik Konuları Bölüm 14 (Kitap 2)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Definitive Guide to Cloud Computing Author : Dan Sullivan
2. Practical Virtualization Solutions: Virtualization from the Trenches, Kenneth Hess & Amy Newman, ISBN-10: 0137142978 ISBN-13: 9780137142972
Diğer Kaynaklar 3. SDN and NFV Simplified Jim Doherty

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125