AKTS - Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi

Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi (SE564) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi SE564 3 0 0 3 7.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, servis yönelimli mimarinin (SOA) temel kavramlarını ve iş süreç yönetiminin, ihtiyaçları sürekli değişen ortamlarda nasıl kullanılacağını öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Servis yönelimli mimariler geliştirmek ve işletmek
  • SOA teknolojilerini uygulama geliştirme zamanlarını azaltmak ve iş çevikliğini artırmak için kullanmak
  • İş süreçlerini, süreç modellerini ve SOA’nın süreç iyileştirmeyi nasıl desteklediğini tanımlamak
  • Karmaşık iş süreçlerini, iş akış görselleştirme ve servis orkstrasyonu ile otomatize etmek
  • Platform birlikte çalışabilirliği ve kalıt sistemlerin entegrasyonunu sağlamak amacı ile SOA standartlarını uygulamak
Dersin İçeriği SOA temelleri; SOA tasarım prensipleri; SOA standartları, temeller, BPEL, SOAP, WSDL ve UDDI; yönetişim; iş süreç modelleri; iş ve içerik yönetiminden işbirliği ve analitiğe iş süreç modelleri yönetimi; SOA etkin iş süreç yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 – 2 (diğer kaynaklar 1)
2 SOA Tanımları Bölüm 2 (ana kaynak 1)
3 Tasarım Prensipleri Bölüm 3
4 Tasarım Prensipleri Bölüm 3
5 Standartların kullanımı Bölüm 4
6 Standartların kullanımı Bölüm 4
7 SOA senaryoları Bölüm 8
8 İş süreçleri Bölüm 1 (ana kaynak 2)
9 İş süreçleri yaşam döngüsü ve iş süreç yönetimi Bölüm 1-2 (ana kaynak 2)
10 SOA ile iş süreçlerinin modellenmesi ve orkestrasyonu Bölüm 7 (ana kaynak 1) Bölüm 2-4, 6 (ana kaynak 2)
11 SOA ile iş süreçlerinin modellenmesi ve orkestrasyonu Bölüm 7 (ana kaynak 1) Bölüm 3-4, 6 (ana kaynak 2)
12 Süreç analizi ve dönüşümü Bölüm 5 (ana kaynak 2)
13 SOA güvenliği Bölüm 10 (ana kaynak 1) Chapter 11 (diğer kaynaklar 1)
14 SOA yönetişimi Bölüm 6 (ana kaynak 1) Chapter 12 (diğer kaynaklar1)
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Getting Started with SOA - Lecture Notes, IBM Corporation, 2007.
2. Papil, K., Business Process Driven SOA using BPMN and BPEL: From Business Process Modeling to Orchestration and Service Oriented Architecture, Packt Publishing, 2008.
Diğer Kaynaklar 3. Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, K. T., Balcer, M. J., Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies, Wiley, 2008.
4. Debevoise, T., Business Process Management with a Business Rules Approach: Implementing The Service Oriented Architecture, BookSurge Publishing, 2007.
5. Graham, I., Business Rules Management and Service Oriented Architecture: A Pattern Language, Wiley, 2007.
6. Cummins, F. A., Building the Agile Enterprise: With SOA, BPM and MBM, Morgan Kaufmann, 2008.
7. Fiammante, M., Dynamic SOA and BPM: Best Practices for Business Process Management and SOA Agility, IBM Press, 1st edition, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 12 48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 226