AKTS - Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler

Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler (CMPE579) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler CMPE579 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Internet Teknolojileri konusundaki güncel eğilimler konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla güncel konuların tartışılması ve son eğilimlerle ilgili yapılan çalışma dökümanlarını incelenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel, çağdaş ve gelişmekte olan teknolojilerin çıkış noktalarını bilir, yapıları ve eğilimler hakkında bilgiler sunabilir
  • Internet Teknolojileri konusunda yeni eğilimler ve araştırmaların analizini yapabilir, değerlendirebilir
  • Konu ile ilgili açık ve tescilli standartları bilir
Dersin İçeriği Internet teknolojileri ve standartları konusunda çalışma yapan kuruluşların ve organizanyonların tarihçelerine bakış, açık ve tescilli standartlar, yaygın kullanımda olan ve kabul görmüş teknolojiler ve teknikler, geliştirilmekte olan son teknolojiler, geliştirilmekte olan son teknikler, bunların durumları, üzerinde çalışma yapan guruplarla iligili

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Internet Teknolojileri konusunda çalışma yapan organizayon ve kuruluşların tarihçesine genel bir bakış. Ders notları
2 Açık ve tescilli standartların irdelenmesi Ders notları
3 Çağdaş teknolojilerin irdelenmesi Ders notları
4 Yaygın kullanım gören teknik ve teknolojiler Ders notları
5 Yaygın kullanım gören teknik ve teknolojiler Ders notları
6 Yaygın kullanım gören teknik ve teknolojiler Ders notları
7 Yaygın kullanım gören teknik ve teknolojiler Ders notları
8 Yaygın kullanım gören teknik ve teknolojiler Ders notları
9 Önerilmiş çağdaş teknolojiler. Ders notları
10 Önerilmiş çağdaş teknolojiler. Ders notları
11 Önerilmiş çağdaş teknolojiler. Ders notları
12 Önerilmiş çağdaş teknolojiler. Ders notları
13 Toplulukarca irdelenmekte olan yeni önerilmiş teknik ve teknolojiler ile bunların son durumları Ders notları
14 Toplulukarca irdelenmekte olan yeni önerilmiş teknik ve teknolojiler ile bunların son durumları Ders notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Course Notes
Diğer Kaynaklar 2. 1. Internetworking Technologies Handbook, Cisco Systems Inc., 4th Ed., 2003
3. 2. Internetworking with Cisco and Microsoft Technologies, Anthony Chiarella,Delmar Publishers, 2003
4. 3. Internetworking Technologies Handbook (Cisco Press Fundamentals), Kevin Downes, Tim Stevenson, H. kim Lew, Steve Spanier , Merilee Ford, Cisco Press, 1998
5. 4. Internet Primer for Information Professionals: A Basic Guide to Internet Networking Technology, Elizabeth Lane and Craig Summerhill, Information Today USA, 1993

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 10 20
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 2 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126