ECTS - - Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

2015-2016 ders yılının Sonbahar Dönemi itibariyle Atılım Üniversitesi'nde Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans Programı öğretime başlamıştır. Program tezli ve tezsiz olmak üzere Uygulamalı Fizik Yüksek Lisans Derecesi sunmaktadır. Program kapsamında;  temel Fizik derslerinin yanısıra, Modelleme, Katı Hal Fiziği, Biyofizik, Modern Optik,  Fotonik ve Parçacık Fizik'i gibi konularda öğrencilerin çağdaş bir anlayışla eğitilmesi hedeflenmektedir. Tezsiz programda çok etkin biçimde kullanılmayacak olmasına karşın, mevcut Biyofizik ve Hall Etkisi Ölçüm laboratuvarları öğrencilere araştırma olanakları sunmaktadır. Bu laboratuarlar TÜBİTAK ve Atılım Üniversitesi kaynaklarından desteklenen projelerle modern araştırma cihazları ile donatılmıştır.  Bilimsel gerlişmelere koşut olarak ve öğrencilerin yeni konulara ilgisi de dikkate alınarak yeni araştırma laboratuarları yurtiçi ve yurtdışı kaynakları kullanmak suretiyle kurulabilecektir.

 Eğitim ve öğretim dili İngilizcedir.