MALİYE BÖLÜMÜ:

TM-1 puan türü ile alım yapan Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin en önemli lisans programlarından biridir. Maliye bölümünün amacı kamu ve özel sektörde mali ve idari açıdan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Bölümde sayısal becerisi iyi, analiz yeteneği sağlam, anlama ve yorumlama becerisi güçlü olan öğrenciler oldukça başarılı olur. Gene de Maliye bölümünde İktisat ve İşletme bilimlerinde olduğundan daha az sayısal dersler yer almakta olup dersler çoğunlukla sözel olmaktadır.

 

İÇERİK HAKKINDA:

Maliye Bölümü,  ekonomi, hukuk ve muhasebe alanlarının birleşiminden oluşan multidisipliner bir alandır.

Temelde Maliye Bilimi 4 disiplini bir arada inceler.

1) Maliye Teorisi:  Maliye bilim dalının teorik ve tarihsel temelleri burada öğretilir. Vergi Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Teorisi gibi derslerde öğrencilere teorik altyapı oluşturulur.

2) Mali İktisat: Maliye bilimini ekonomi bilimiyle ilişkilendirerek ele alır. Kamu ekonomisi, İktisat politikası, para politikası, Para-Banka gibi dallarla ilişkisi olan bu disiplinde “KAMU GELİR VE GİDERLERİ İLE NASIL EKONOMİ POLİTİKASINA YÖN VERİLİR?” sorusuna yanıt alınır.

3) Mali Hukuk: Maliye biliminin hukuk alanıyla doğrudan ilişki içerisinde olduğu kısım burasıdır. Öğrencilere başta Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Bütçe Hukuku, Harcama Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku gibi dersler verilerek mali konularda öğrencilerin yeteri ölçüde hukuki zemine sahip olması istenir.

4) Mali Planlama:  Merkezi ve yerel yönetimlerinin işleyiş yapısı, gelir ve giderlerin (bütçenin) hazırlanması gibi konularla ilgilenir.  Ayrıca öğrencilere yeter düzeyde muhasebe bilgisi de verilerek gelir ve giderlerin denkleştirilmesine yönelik pratik uygulamaları da bilmesi sağlanır.


MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?

Maliye bölümü mezunları İktisadi ve İdari Bilimler çatısı altındaki bütün bölüm mezunlarına tanınan her iş imkânından faydalanabilir. Bölüm mezunları sıkı bir çalışma ve KPSS puanı ile devletin A Grubu kadrolarına (Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı) yerleşebilir. İsterse yine KPSS puanı ile düz memurluk diye tabir ettiğimiz B Grubu kadrolara yerleşebilir.

Maliye bölümü mezunları aynı zamanda İdari Hâkim olabilmek için İdari Hâkimlik sınavına ve Sayıştay denetçisi olmak için Sayıştay sınavlarına girebilir. 4 yıllık eğitimleri boyunca almış oldukları hukuk dersleri bu sınavlarda başarılı olabilmeleri için imkân sağlar.

Özel sektörde ise başta bankalar olmak üzere muhasebe büroları, şirketlerin idari mali işleri veya insan kaynakları bölümlerinde çalışabilir, Muhasebe stajını yaparak SMMM sınavına girip mali müşavir olabilirler.

BÖLÜMÜN ARTISI

 Maliye bölümünde verilen dersler öğrencileri özellikle kamu alanında çalışmak için yapılan bilim sınavlarına daha iyi hazırlar.

İ.İ.B.F. Mezunlarının üst düzey memur olabilmeleri için girdikleri KPSS A (alan bilgisi) bölümünde yer alan oturumlardan maliye bölümü mezunlarının almış oldukları 4 yıllık lisans eğitimiyle puan etkileri çok yüksek olan 4 anabilim dalını (İKTİSAT, MALİYE, HUKUK, MUHASEBE) rahatlıkla yapabilmesi beklenir. Bölümün diğer artısı da İktisadi ve İdari Bilimler bünyesinde diğer alanlara kıyasla sayıca daha az yerde açılmış olmasıdır. Örneğin İktisat ve İşletme ana bilim dallarının İ.İ.B.F bünyesinde olmadığı düşünülemezken, maliye bölümünün her İ.İ.B.F bünyesinde olmadığı görülür (Örneğin: Odtü’de yoktur; hatta Vakıf üniversitelerinin neredeyse hiçbirinde yoktur –Atılım, Gedik Üni ve Avrasya hariç). Haliyle de daha az mezun yarışma sınavlarında öğrencilere daha az rekabet avantajı sağlar.

BÖLÜMÜN EKSİSİ

“Maliye” bilimi aslında bizlere Osmanlı devlet geleneğimizin getirmiş olduğu bir bilim dalıdır. Okutulan derslere bakıldığında da genel olarak ulusal çapta bir disiplin olduğu görülür. Çünkü dersler Türk mali hukuk yapısı ve sistemi üzerine inşa edilir. Bu bölüme uluslararası camiada (özellikle de batı ekolünde üniversitelerde) pek rastlanmaz. Onun yerine Public Finance (Kamu Maliyesi) ismiyle ekonomi biliminin içerisinde okutulur.